DPO1325/2014
ID intern unic:  354637
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1325
din  05.09.2014
privind numirea în funcţie a unui judecător
Publicat : 12.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 270-274     art Nr : 589
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Aurelia PLEŞCA se numeşte, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, în funcţia de judecător la Judecătoria Bender.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1325-VII. Chişinău, 5 septembrie  2014.