DPO1332/2014
ID intern unic:  354699
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1332
din  12.09.2014
privind conferirea  Ordinului „Gloria Muncii” Institutului Naţional
de Cercetări şi Proiectări în domeniul Amenajării Teritoriului,
Urbanismului şi Arhitecturii „URBANPROIECT”
Publicat : 19.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 275-281     art Nr : 597
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea arhitecturii şi urbanisticii, pentru contribuţie substanţială la proiectarea unor importante obiecte de menire productivă şi social-culturală şi activitate intensă în domeniul amenajării teritoriului, Institutului Naţional de Cercetări şi Proiectări în domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Arhitecturii „URBANPROIECT” i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1332-VII. Chişinău, 12 septembrie 2014.