OIFPSA1170/2014
ID intern unic:  354782
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1170
din  01.08.2014
cu privire la atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit
achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova
Publicat : 19.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 275-281     art Nr : 1351
    Abrogat prin OIFPS388 din 21.04.16, MO114-122/29.04.16 art.749; în vigoare 29.04.16

    MODIFICAT
    OIFPS1734 din 18.12.14, MO386-396/26.12.14 art.1972


    În scopul executării prevederilor art.4, art.5 şi art.136 lit.i) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.1 din Legea nr.3465-XI din 01.09.89 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti,
O R D O N:
    1. Se atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova în baza formularelor tipizate, stabilite în anexa nr. 1 şi anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa (Monitorul Oficial nr. 31-35/150, 15.02.2013).
    2. În cazuri speciale, atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova se efectuează pe formularele - tip, emise de statele străine, în baza Convenţiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri.
    3. Atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova se efectuează prin formularele tipizate ale statelor străine prezentate în limba de stat sau limba rusă, specificate la pct.2 al prezentului ordin, prin aplicarea semnăturii şi a ştampilei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. În cazul în care formularele tipizate ale statelor străine sînt prezentate în una dintre limbile străine, atestarea se efectuează pe formularul prezentat în original, cu anexarea formularului în limba de stat, tradus de traducătorii autorizaţi în baza Legii nr. 264 din 11.12.2008, cu anexarea copiei autorizaţiei eliberate acestora de Ministerul Justiţiei.
    [Pct.3 modificat prin OIFPS1734 din 18.12.14, MO386-396/26.12.14 art.1972]
    4. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor subdiviziunilor structurale şi teritoriale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
    5. Direcţia metodologia impozitelor directe şi impozitare internaţională va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ȘEFUL INSPECTORATULUI FISCAL
    PRINCIPAL DE STAT                                              Ion PRISĂCARU

    Nr. 1170. Chişinău, 1 august 2014.