DPO1335/2014
ID intern unic:  354814
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1335
din  17.09.2014
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului  Toichi SAKATA
Publicat : 26.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 282-289     art Nr : 601
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia substanţială la dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-nipone, domnului Toichi SAKATA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Japoniei în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1335-VII. Chişinău, 17 septembrie  2014.