HGM765/2014
ID intern unic:  354820
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 765
din  18.09.2014
cu privire la aprobarea listei documentelor de călătorie
acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei
de stat a Republicii Moldova
Publicat : 26.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 282-289     art Nr : 817
    MODIFICAT
   
HG908 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.971; în vigoare 28.09.18
   
HG34 din 25.01.17, MO24-29/27.01.17 art.68
   
HG717 din 06.06.15, MO157-162/10.06.16 art.779
    HG395 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.441

    NOTĂ:
    în anexa nr.1 pe tot parcursul textului, sintagma „Carte de identitate biometrică” se substituie cu sintagma „Carte de identitate de formatul ID1, ID2, inclusiv biometrică prin HG395 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.441    În temeiul art.7 din Legea nr. 257 din 1 noiembrie 2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.1-3, art.2), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    lista documentelor de călătorie emise de ţări terţe, entităţi şi autorităţi teritoriale, acceptate de Republica Moldova, conform anexei nr.1;
    lista documentelor de călătorie emise de organizaţii internaţionale, acceptate de Republica Moldova, conform anexei nr.2.
    [Pct.1 modificat prin HG395 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.441]
    2. Traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova este posibilă doar în baza documentelor de călătorie care conferă titularului dreptul de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova, despre care statele terţe au informat autorităţile Republicii Moldova, cu excepţiile prevăzute de legislaţie.
    3. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va solicita de la statele emitente cîte un model al fiecărui document de călătorie acceptat. Modelul trebuie să fie disponibil în punctele de trecere a frontierei de stat sub forma unei imagini în care sînt descrise aspectele şi principalele caracteristici de securitate.
    4. În cazul necesităţii de modificare sau completare a listelor documentelor de călătorie acceptate de Republica Moldova, Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene vor iniţia procedura de rigoare.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Interne.

    PRIM-MINISTRU                                                         Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                     Natalia Gherman
    Ministrul afacerilor interne                                            Dorin Recean

    Nr. 765. Chişinău, 18 septembrie 2014.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG908 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.971; în vigoare 28.09.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG34 din 25.01.17, MO24-29/27.01.17 art.68]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG717 din 06.06.15, MO157-162/10.06.16 art.779]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG395 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.441]

   
anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG908 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.971; în vigoare 28.09.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG34 din 25.01.17, MO24-29/27.01.17 art.68]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG717 din 06.06.15, MO157-162/10.06.16 art.779]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG395 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.441]