HGM782/2014
ID intern unic:  354859
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 782
din  25.09.2014
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere şi a scutirii de taxa vamală
şi taxa pentru proceduri vamale, aplicate mărfurilor (serviciilor) importate şi/sau
livrate pe teritoriul ţării, destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale
şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău” şi
Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la
Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău
Publicat : 30.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 290-292     art Nr : 824
    MODIFICAT
   
HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556
    HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG961 din 17.11.13, MO345-351/11.11.14 art.1030


    NOTĂ:
 
  în denumirea Hotărîrii precum și pe tot parcursul textului hotărîrii și Regulamentului, textul „cota „zero” a TVA”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „scutirea de TVA cu drept de deducere”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556
    în titlu, cuvintele „scutire de TVA,” se substituie cu cuvintele „aplicare a cotei „zero” a TVA şi a scutirii de”
    în titlul şi în textul hotărîrii, cuvintele „scutire de TVA,” se substituie cu cuvintele „aplicare a cotei „zero” a TVA şi a scutirii de” prin HG961 din 17.11.13, MO345-351/11.11.14 art.1030    În scopul executării Legii nr. 158 din 18 iulie 2014  pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.238-246, art.547), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere şi a scutirii de taxa vamală şi taxa pentru proceduri vamale, aplicate mărfurilor (serviciilor) importate şi/sau livrate pe teritoriul ţării, destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău” şi Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău  (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                              Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                             Andrian Candu
    Ministrul finanţelor                                                             Anatol Arapu

    Nr. 782. Chişinău, 25 septembrie 2014.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.782
din 25 septembrie 2014
REGULAMENT
cu privire la modul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere şi a scutirii de
taxa vamală şi taxa pentru
proceduri vamale, aplicate mărfurilor (serviciilor) importate
şi/sau
livrate pe teritoriul ţării, destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale
şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău” şi Programului
de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare
 cu apă şi tratare a apelor
uzate în municipiul Chişinău
    [Titlul modificat prin HG961 din 17.11.13, MO345-351/11.11.14 art.1030]
    Prezentul Regulament stabileşte modul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere şi a scutirii de taxa vamală şi taxa pentru proceduri vamale, aplicate mărfurilor (serviciilor) importate şi/sau livrate pe teritoriul ţării, destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”, implementat de către Primăria municipiului Chişinău, finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii, ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi din Fondul Special pentru Energie Verde al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, precum şi  mărfurilor (serviciilor) importate şi/sau livrate pe teritoriul ţării, destinate Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău, implementat de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”, finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii, ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi din Fondul de Investiţii pentru Vecinătate al Uniunii Europene, conform prevederilor art.V şi art. VI din Legea nr. 158 din 18 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.
    [Alineat modificat prin HG961 din 17.11.13, MO345-351/11.11.14 art.1030]
I. Modul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere şi a scutirii de taxa
vamală
şi taxa pentru proceduri vamale  la importul mărfurilor, destinate proiectului
„Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului
municipiului Chişinău” şi programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul
de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă si tratare a
apelor uzate
in municipiul Chişinău
    [Capitolul I titlul modificat prin HG961 din 17.11.13, MO345-351/11.11.14 art.1030]
    1. Scutirea de TVA cu drept de deducere şi scutirea de taxa vamală şi taxa pentru proceduri vamale, conform prevederilor prezentului Regulament, se aplică mărfurilor (serviciilor) importate destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”, implementat de către Primăria municipiului Chişinău, finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii, ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi din Fondul Special pentru Energie Verde al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, precum şi mărfurilor (serviciilor)  importate pe teritoriul ţării, destinate Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău, implementat de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”, finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii, ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi din Fondul de Investiţii pentru Vecinătate al Uniunii Europene.
    [Pct.1 modificat prin HG961 din 17.11.13, MO345-351/11.11.14 art.1030]
    2. Pentru acordarea aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere şi a scutirii de taxa vamală şi taxa pentru proceduri vamale, agentul economic prezintă organelor vamale, suplimentar la setul de documente ce însoţesc lotul de marfă şi celor comerciale, scrisoarea oficială pe blanchetă cu antet a Primăriei municipiului Chişinău sau S.A. „Apă-Canal Chişinău” (după caz), în care sînt indicate mărfurile importate, destinaţia, cantitatea şi valoarea acestora, precum şi importatorul-intermediarul, în cazul în care importul este efectuat de altă persoană decît beneficiarul.
    [Pct.2 modificat prin HG961 din 17.11.13, MO345-351/11.11.14 art.1030]
   3. Scutirea de TVA cu drept de deducere şi scutirea de taxa vamală şi taxa pentru proceduri vamale,  menţionată la punctul 1 al prezentului Regulament, se aplică mărfurilor specificate în scrisoarea emisă de Primăria municipiului Chişinău sau S.A. „Apă-Canal Chişinău” pe blancheta oficială cu antet.
    [Pct.3 modificat prin HG961 din 17.11.13, MO345-351/11.11.14 art.1030]
II. Modul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere la livrarea pe teritoriul ţării
a mărfurilor si a serviciilor destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi
modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”
și Programului
de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate
la programul de
alimentare cu apă si tratare a apelor uzate în
municipiul Chişinău
    [Capitolul II titlul modificat prin HG961 din 17.11.13, MO345-351/11.11.14 art.1030]
    4. Subiecţii impozabili livrează pe teritoriul Republicii Moldova mărfuri şi servicii:
    –  Primăriei municipiului Chişinău sau beneficiarilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere la fiecare etapă în baza scrisorii emise de Primăria municipiului Chişinău pe blanchetă oficială cu antet, cu indicarea denumirii beneficiarului şi a proiectului şi cu confirmarea că acesta beneficiază de aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere la serviciile, mărfurile şi lucrările procurate în Moldova destinate realizării proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”;
    –  S.A. „Apă-Canal Chişinău” sau beneficiarilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere la fiecare etapă în baza scrisorii emise de S.A. „Apă-Canal Chişinău” pe blanchetă oficială cu antet, cu indicarea denumirii beneficiarului şi a proiectului şi cu confirmarea că acesta beneficiază de aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere la serviciile, mărfurile şi lucrările procurate în Moldova destinate realizării Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău.
    [Pct.4 modificat prin HG961 din 17.11.13, MO345-351/11.11.14 art.1030]
    5.  Pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate :
    – proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”, livrate cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, furnizorii autohtoni vor elibera factura, care va fi contrasemnată de către un reprezentant autorizat al Primăriei municipiului Chişinău sau al beneficiarului,  anexînd la exemplarul lor copia scrisorii emise de Primăria municipiului Chişinău pe blanchetă oficială cu antet;
    – Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău, livrate cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, furnizorii autohtoni vor elibera factura, care va fi contrasemnată de către un reprezentant autorizat al S.A. „Apă-Canal Chişinău” sau al beneficiarului, anexînd la exemplarul lor copia scrisorii emise de S.A. „Apă-Canal Chişinău” pe blanchetă oficială cu antet.
    [Pct.5 modificat prin HG961 din 17.11.13, MO345-351/11.11.14 art.1030]
    6. Ministerul Finanţelor va asigura, prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat şi Serviciului Vamal, controlul asupra utilizării mărfurilor (serviciilor) importate şi/sau livrate pe teritoriul ţării, destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”, implementat de către Primăria municipiului Chişinău,  precum şi  mărfurilor (serviciilor) importate pe teritoriul ţării, destinate Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău, implementat de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”, cu asigurarea încasării obligaţiilor fiscale/vamale, în caz de constatare a utilizării acestora contrar destinaţiei.
    [Pct.6 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]