HGO802/2014
ID intern unic:  354902
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 802
din  01.10.2014
cu privire la numirea în funcţie a domnului Artemie CĂTĂNOI
Publicat : 03.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 293-296     art Nr : 844
    În temeiul articolului 7 din Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, articolului 63 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, articolului 6 alineatul (3) din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi în conformitate cu punctul 5 din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.845 din 18 decembrie 2009, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se numeşte domnul Artemie CĂTĂNOI în funcţia de şef al Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în teritoriu.

    PRIM-MINISTRU                                                       Iurie LEANCĂ

    Nr. 802. Chişinău, 1 octombrie 2014.