HGM817/2014
ID intern unic:  355031
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 817
din  07.10.2014
cu privire la aprobarea Listei societăţilor de audit
privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2014
ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni
în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social
Publicat : 10.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 310-312     art Nr : 860
    MODIFICAT
    EMO340 din 14.11.14, MO340-343/14.11.14 pag.34

    În vederea executării prevederilor art. 131 alin.(1), (2) şi (3) din Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art.9), cu modificările şi completările ulterioare, a art.2 alin.(2) şi art. 89 alin. (1) şi (11) din Legea 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1-4, art. 1), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Lista societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2014 ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social, conform anexei.

    PRIM-MINISTRU                                                    Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                   Anatol Arapu

    Nr. 817. Chişinău, 7 octombrie 2014.


Anexă
 la Hotărîrea Guvernului nr. 817
din 7 octombrie 2014
LISTA
societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare
pentru anul 2014 ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor
pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50 % din capitalul social
    1. „AC-Audit” SRL
    2. „Afex Service” SRL
    3. „Audit Arc” SRL
    4. „Audit Data” SRL
    5. „Audit Real” SRL
    6. „Audit-98” SRL
    7. „Audit-Complex” SRL
    8. „Audit-Concret” SA
    9. „Audit-Infocom” SRL
    10. „Audit-Natal” SRL
    11. „Avega-Audit” SRL
    12. „Bas Audit” SRL
    13. „BDO Audit& Consulting” SRL
    14. „Best Audit” SRL
    15. „Capital-audit” SRL
    16. „Concept ” SRL
    17.  „Contserv Audit” SRL
    18. „DALSEM Grup” SRL
    19. „Divers Audit” SRL
    20. „Dones Audit” SRL
    21. „Ecofin-Audit Service” SRL
    22. „Financiar-Audit” SRL
    23. „First audit international” SA
    24. „Flagman-D” SRL
    25. „Grant Thornton Audit” SRL
    26. „GSA Audit” SRL
    27. „LRI Estim” SRL
    28. „Moldauditing” SRL
    29. „Revcont-Audit” SRL
    30. „Roit-Audit” SRL
    31. „Sovirina-audit” SRL
    32. „Truvorix” SRL
    33. ÎCS „Deloitte Touche” SRL
    34. ÎCS „Ernst/Young” SRL
    35. ÎCS „KPMG Moldova” SRL
    36. ÎCS „Pricewaterhouse Coopers Audit” SRL
    37. ÎCS Baker Tilly Klitou and Partnesr SRL
    [Anexa modificată prin EMO340 din 14.11.14, MO340-343/14.11.14 pag.34]