HGO866/2014
ID intern unic:  355189
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 866
din  08.10.2014
cu privire la transmiterea unui imobil
Publicat : 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324     art Nr : 928
    În temeiul articolelor 6 şi 14 din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se transmite, cu titlu gratuit, din gestiunea Procuraturii Generale în gestiunea Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova clădirea amplasată în or. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, nr.80 A, aflată în proprietatea publică a statului.
    2. Procuratura Generală, în comun cu Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova, va asigura transmiterea imobilului în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova, în comun cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, va asigura executarea lucrărilor cadastrale şi înregistrarea bunului în Registrul bunurilor imobile, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

    PRIM-MINISTRU                                                                Iurie LEANCĂ

    Nr. 866. Chişinău, 8 octombrie 2014.