HGC873/2014
ID intern unic:  355196
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 873
din  21.10.2014
pentru abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324     art Nr : 935
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform   anexei.

    PRIM-MINISTRU                                                                         Iurie LEANCĂ

    Nr. 873. Chişinău, 21 octombrie 2014.


Anexă
 la Hotărîrea Guvernului nr. 873
 din  21 octombrie  2014
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 228 din 24 februarie 2005 „Cu privire la Consiliul coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova – diasporei moldoveneşti” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005,  nr. 36-38 , art. 274).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.511 din 1 iunie 2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliul coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova – diasporei moldoveneşti”( Monitorul Oficial al Republicii Moldova , 2005, nr. 83-85, art.593).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.834 din 10 noiembrie 2011 „Privind  modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 228 din 24 februarie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 197-202, art. 915).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.236 din 17 aprilie 2012 „Privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 511 din 1 iunie 2005” ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81,  art.272).