DPO1356/2014
ID intern unic:  355235
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1356
din  22.10.2014
privind conferirea „Ordinului Republicii”
Universităţii Tehnice a Moldovei
Publicat : 31.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 325-332     art Nr : 636
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţămîntului universitar, pentru contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, Universităţii Tehnice a Moldovei i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1356-VII. Chişinău, 22 octombrie 2014.