DPO1357/2014
ID intern unic:  355236
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1357
din  22.10.2014
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
ai Universităţii Tehnice a Moldovei
Publicat : 31.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 325-332     art Nr : 637
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului universitar, contribuţie la implementarea realizărilor ştiinţei în economia naţională şi activitate metodico-didactică intensă, se conferă:
„Ordinul de Onoare” următorilor:
    AMARIEI Valentin         -    prorector
    MARINCIUC Aurel       -    conferenţiar universitar;
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    AMBROS Tudor            -    profesor universitar
    COJUHARI Andrei        -    profesor universitar
    DULGHERU Valeriu      -    şef de catedră
    MOGOREANU Nicolae-    şef de departament;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    ANDRONIC Serghei     -    decan
    BALMUŞ Ion                -    decan
    GÎRLEA Svetlana           -    contabil-şef
    STOICEV Petru             -    şef de catedră;
Titlul onorific „Om Emerit” următorilor:
    TODOS Petru                -    prim-prorector
    VALUŢĂ Ion                 -    profesor universitar.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                   Nicolae TIMOFTI

    Nr.1357-VII. Chişinău, 22 octombrie 2014.