HGC862/2014
ID intern unic:  355239
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 862
din  08.10.2014
pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul
privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 802 din 9 octombrie 2013
Publicat : 31.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 325-332     art Nr : 946
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în Regulamentul privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 802 din 9 octombrie 2013 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                          Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                           Valentina Ţapiş

    Nr. 862. Chişinău, 8 octombrie 2014.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.862
din 8 octombrie 2014

Modificările ce se operează în Regulamentul privind condiţiile
de deversare a apelor uzate în corpurile de apă, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.802 din 9 octombrie 2013
    Regulamentul privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.802 din 9 octombrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.243-247, art.931), va avea următorul cuprins:

    regulament