DPO1359/2014
ID intern unic:  355316
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1359
din  30.10.2014
privind reconfirmarea în funcţie a unui judecător
Publicat : 07.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 333-338     art Nr : 639
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. VIII alin. (3) din Legea  nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Constantin DAMASCHIN se reconfirmă în funcţia de judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chişinău, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1359-VII. Chişinău, 30 octombrie 2014.