DPO1361/2014
ID intern unic:  355318
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1361
din  30.10.2014
privind numirea doamnei Veronica JOMIRU-NICULIŢĂ
în funcţia de judecător la Judecătoria Rîşcani, municipiul Chişinău
Publicat : 07.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 333-338     art Nr : 641
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Veronica JOMIRU-NICULIŢĂ se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Rîşcani, municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1361-VII. Chişinău, 30 octombrie 2014.