DPO1362/2014
ID intern unic:  355319
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1362
din  30.10.2014
privind numirea doamnei Maria COZMA în funcţia de judecător
la Judecătoria Ciocana, municipiul Chişinău
Publicat : 07.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 333-338     art Nr : 642
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Maria COZMA se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Ciocana, municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1362-VII. Chişinău, 30 octombrie 2014.