DPO1363/2014
ID intern unic:  355320
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1363
din  30.10.2014
privind numirea domnului Constantin ROŞCA
în funcţia de judecător la Judecătoria Centru,
municipiul Chişinău
Publicat : 07.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 333-338     art Nr : 643
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Constantin ROŞCA se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1363-VII. Chişinău, 30 octombrie 2014.