DPO1368/2014
ID intern unic:  355385
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1368
din  04.11.2014
privind conferirea titlului onorific „Maestru în Artă”
doamnei Inna HATIPOVA
Publicat : 08.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 339     art Nr : 647
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate de creaţie şi metodico-didactică prodigioasă, contribuţie la promovarea tinerelor talente şi înaltă măiestrie profesională, doamnei Inna HATIPOVA, conferenţiar universitar la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, i se conferă titlul onorific „Maestru în Artă”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1368-VII. Chişinău, 4 noiembrie 2014.