OCNASC263/2014
ID intern unic:  355392
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE
ORDIN Nr. 263
din  03.10.2014
cu privire la aprobarea formularelor–tip ale
Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale
de stat obligatorii (forma BASS), a
Declaraţiei privind calcularea contribuţiilor
de asigurări
sociale de stat obligatorii (forma BASS-AN) şi a Instrucţiunii
cu privire la modul de completare a declaraţiilor date
Publicat : 08.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 339     art Nr : 1579
    Întru executarea şi administrarea prevederilor art. 5 al Legii nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale introduse prin Legea nr. 160 din 18.07.2014 pentru modificarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial, 8 august 2014, nr. 223-230),
ORDON:
    1. Se aprobă Formularul-tip al Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) (Anexa nr. 1).
    2. Se aprobă Formularul-tip al Declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS-AN) (Anexa nr. 2).
    3. Se aprobă Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) şi a Declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS-AN) (Anexa nr. 3).
    4. Se abrogă Ordinul nr. 102-A din 12.03.2008 privind aprobarea formularelor declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a instrucţiunilor de completare a lor, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Direcţia generală evidenţa contribuabililor va aduce la cunoştinţă prezentul ordin Caselor teritoriale de asigurări sociale.
    6. Şefii Caselor teritoriale de asigurări sociale vor aduce la cunoştinţă prezentul ordin specialiştilor din subordine şi urmează să întreprindă măsuri de informare a plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    7. Controlul asupra executării prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina dnei Tatiana Popa, vicepreşedinte al CNAS.

    PREȘEDINTELE CASEI NAȚIONALE
    DE ASIGURĂRI SOCIALE                                           Maria BORTA

    Nr. 263-A. Chişinău, 3 octombrie 2014.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3