DPO1370/2014
ID intern unic:  355407
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1370
din  07.11.2014
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 14.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 340-343     art Nr : 649
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la sporirea eficienţei activităţii acestora şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    PASECINIC Ion         -    consultant principal la Cancelaria de Stat
    RUSU Alexandru         -    secretar al Consiliului Raional Teleneşti
    ZUBATÎI Filip             -    şef de direcţie la Institutul de Cercetări şi
                                             Amenajări Silvice;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    BALAN Eugenia          -    şef de direcţie la Ministerul Culturii
    BEŞLIU Tatiana           -    şef de direcţie la Ministerul Economiei
    COJOCARU Tudor     -    şef de direcţie la Ministerul Educaţiei
    DIACON Ion               -    secretar al Preturii sectorului Botanica,
                                              municipiul Chişinău
    FLENCHEA Maia       -    şef de direcţie la Primăria municipiului Chişinău
    MOŢPAN Alexandra   -    şef de direcţie la Primăria municipiului Chişinău
    ONOFREI Andrei        -    şef de serviciu în Aparatul Preşedintelui Republicii
                                              Moldova
    ROŞCA Natalia            -    consultant principal la Ministerul Justiţiei
    ROZNERIŢA Tamara  -    şef de direcţie la Ministerul Agriculturii şi
                                              Industriei Alimentare
    SMENTÎNA Natalia    -    consultant principal în Aparatul Preşedintelui
                                              Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1370-VII.    Chişinău, 7 noiembrie 2014.