DPO1365/2014
ID intern unic:  355450
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1365
din  04.11.2014
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului  Valeriu RUDIC
Publicat : 15.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 344     art Nr : 651
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea ştiinţei, pentru contribuţie substanţială la pregătirea tinerilor savanţi şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, domnului Valeriu RUDIC, director al Institutului  de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1365-VII. Chişinău, 4 noiembrie 2014.