DPO1374/2014
ID intern unic:  355453
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1374
din  12.11.2014
privind conferirea de distincţii de stat
unor lucrători medicali
Publicat : 15.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 344     art Nr : 654
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la implementarea formelor şi metodelor moderne de tratament şi înalt profesionalism, se conferă:
    Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    ANESTIADI Zinaida          -    profesor universitar la Universitatea de Stat
                                                    de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    BATRÎNAC Aureliu           -    şef de departament la Spitalul Clinic Republican
    BIVOL Grigore                  -    profesor universitar la Universitatea de Stat de
                                                    Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    CARAUŞ Alexandru          -    vicedirector medical al Institutului de Cardiologie
    CUCU Minodora                -    medic la Spitalul Raional Orhei
    FRIPTU Valentin                -    profesor universitar la Universitatea de Stat de
                                                    Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    TAFUNI Nicolae               -    şef adjunct de direcţie la Agenţia Teritorială
                                                    Centru a Companiei Naţionale de Asigurări în
                                                   Medicină;
    Medalia  „Meritul Civic” următorilor:
    BRUCHEZ BRUGGER
    Georgette Yolande             -    director rezident al Biroului de Cooperare al
                                                   Elveţiei în Republica Moldova
    TINICĂ Grigore                -    manager al Institutului de Boli Cardiovasculare
                                                   „Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, oraşul Iaşi
                                                   (România);
    Titlul onorific „Om Emerit” următorilor:
    CEPRAGA Mihail             -    medic la Spitalul Republican al Asociaţiei Curativ-
                                                  Sanatoriale şi de Recuperare
    DANCI Alexandru            -    şef de secţie la Spitalul Republican al Asociaţiei
                                                  Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare
    ISTRATI Valeriu               -    profesor universitar la Universitatea de Stat de
                                                   Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1374-VII. Chişinău, 12 noiembrie 2014.