DPO1375/2014
ID intern unic:  355485
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1375
din  14.11.2014
privind conferirea  de distincţii de stat
unor lucrători din industria uşoară
Publicat : 21.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 345-351     art Nr : 656
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul industriei, merite în sporirea eficienţei producţiei şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    SCALINSCHI Vladislav     -    preşedinte al Comitetului Sindical al
                                                    Societăţii pe Acţiuni „Agromaşina”
    VLAS Mihail                       -    director general al Societăţii pe Acţiuni
                                                     „Moldovahidromaş”;
Medalia  „Meritul Civic” următorilor:
    AXIONOVA Elena             -    director tehnic al Fabricii de Articole de
                                                     Marochinărie „Artima” SA
    BRIHUNEŢ Valentina         -    şef de secţie la Societatea pe Acţiuni
                                                     „Floare-Carpet”
    MOCAN Eugen                  -    electrogazosudor la Întreprinderea de Stat
                                                     „Fabrica de Sticlă din Chişinău”
    TAMAŞCIUC Larisa          -    sef de secţie la Fabrica de Confecţii „Ionel”
                                                     SA.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr.1375-VII. Chişinău, 14 noiembrie 2014.