DPO1377/2014
ID intern unic:  355487
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1377
din  14.11.2014
privind conferirea de distincţii de stat unor cadre didactice
Publicat : 21.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 345-351     art Nr : 658
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-didactică şi organizatorică intensă, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Petru GAŞIN                  - profesor universitar la Universitatea de Stat
                                             din Moldova;
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei
    Vera BALOVA              - şef al Direcţiei Generale Învăţămînt, UTA
                                             Găgăuzia
    domnului
    Victor IAVORSCHI       - profesor la Liceul Teoretic „Constantin Stere”,
                                             oraşul Soroca
    domnului
    Boris IVANOV              - profesor la Liceul Teoretic „Doroţcaia”, satul
                                             Doroţcaia, raionul Dubăsari
    domnului
    Sergiu PAVLICENCO   - profesor universitar la Universitatea de Stat
                                             din Moldova
    domnului
    Nicolai ROMANDAŞ    - conferenţiar universitar la Universitatea de Stat
                                             din Moldova
    doamnei
    Ana SULA                      - profesor la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”,
                                             oraşul Teleneşti
    doamnei
    Zinaida TERENTE          - director al Liceului Teoretic „Petre Ştefănucă” ,
                                             oraţul Ialoveni;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Viorel DANDARA         - şef al Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret şi
                                             Sport a Consiliului Raional Rîşcani
    domnului
    Teodor DARIE               - director adjunct al Şcolii Profesionale nr.1,
                                             municipiul Bălţi
    doamnei
    Silvia GUZUN               - director al Gimnaziului „Nicolae H. Costin”,
                                             municipiul Chişinău
    doamnei
    Maria HAREA               - conferenţiar universitar la Universitatea Pedagogică
                                             de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
    doamnei
    Valentina IVANOVA      - profesor la Liceul Teoretic „N. Gogol”,
                                              municipiul Chişinău
    doamnei
    Liuba PLEŞCA               - director al Liceului Teoretic „Meşterul Manole”,
                                              satul Sălcuţa, raionul Căuşeni
    domnului
    Vasile PUNGA                - maistru la Şcoala Profesională din oraşul Ocniţa
    domnului
    Timofei ROŞCA              - conferenţiar universitar la Universitatea
                                              Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
    doamnei
    Galina ŢURCAN              - profesor la Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu”,
                                               oraşul Soroca;
Medalia „Mihai Eminescu”
    domnului
    Vasile DOMBROV          - director al Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”,
                                               municipiul Chişinău
    doamnei
    Ana MACAREVICI         - director al Liceului Teoretic „Minerva”,
                                                municipiul Chişinău
    doamnei
    Ludmila OSIPOV              - profesor la Colegiul Politehnic din municipiul Chişinău;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Ilie DEMERJI                    - conferenţiar universitar la Academia de Studii
                                                Economice din Moldova
    domnului
    Pavel MACARI                - director al Liceului Teoretic „Academician
                                               Constantin Sibirschi”,  municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Nicolae TIMOFTI

    Nr.1377-VII. Chişinău, 14 noiembrie 2014.