DPO1380/2014
ID intern unic:  355610
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1380
din  20.11.2014
privind conferirea „Ordinului Republicii”
Excelenţei Sale domnului Bronisław KOMOROWSKI
Publicat : 28.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 352-357     art Nr : 662
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se conferă Excelenţei Sale domnului Bronisław KOMOROWSKI, Preşedintele Republicii Polone, „Ordinul Republicii”, în semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre Republica Polonă şi Republica Moldova şi pentru susţinerea constantă a eforturilor de integrare europeană ale Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1380-VII. Chişinău, 20 noiembrie 2014.