DPO1381/2014
ID intern unic:  355611
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1381
din  20.11.2014
privind conferirea „Ordinului Republicii”
Excelenţei Sale domnului Petro POROŞENKO
Publicat : 28.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 352-357     art Nr : 663
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se conferă Excelenţei Sale domnului Petro POROŞENKO, Preşedintele Ucrainei, „Ordinul Republicii”, în semn de profundă gratitudine  pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre Ucraina şi Republica Moldova şi pentru susţinerea acordată Moldovei în procesul de integrare europeană.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1381-VII. Chişinău, 20 noiembrie 2014.