DPO1382/2014
ID intern unic:  355612
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1382
din  21.11.2014
privind conferirea de distincţii de stat
unor lucrători din domeniul culturii
Publicat : 28.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 352-357     art Nr : 664
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, activitate organizatorică prodigioasă şi înalt profesionalism, se  conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    BUCATARU Grigore     -    şef de secţie a Consiliului Raional Soroca
    CRISTEA Maria             -    director al Casei Portului Popular „Casa
                                                Cristea”;
Titlul onorific „Maestru în Artă” următorilor:
    CARAULAN Vera        -    şef de secţie la Primăria municipiului Bălţi
    VOLONTIR Oleg          -    director artistic al Centrului Naţional de
                                                Conservare şi Promovare a Patrimoniului
                                                Cultural Imaterial
    ZAGOREANU Silvia     -    specialist principal la Centrul Naţional de
                                                Conservare şi Promovare a Patrimoniului
                                                Cultural Imaterial.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1382-VII. Chişinău, 21 noiembrie 2014.