DPO1384/2014
ID intern unic:  355614
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1384
din  21.11.2014
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 28.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 352-357     art Nr : 666
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, merite în sporirea eficienţei producţiei agricole şi contribuţie la dezvoltarea infrastructurii social-economice, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    CHICU Dumitru               -    director general  al Întreprinderii Mixte
                                                 „Moldantigrad” SA
    GAŞPER Mihail               -    conducător al Gospodăriei Ţărăneşti
                                                 „M.A. Gaşper”, raionul Orhei
    IVANCIOGLU Nicolai    -    director al Societăţii cu Răspundere
                                                  Limitată „Ghevlandri”, UTA Găgăuzia
    ROŞCA Victor                 -    director al Unităţii Consolidate pentru
                                                  Implementarea Programelor IFAD
    RUSSU Gheorghe            -    preşedinte al Cooperativei Agricole de
                                                  Prestări Servicii „Husa RVN”, raionul Briceni
    SCUTARU Gheorghe       -    director general al Societăţii pe Acţiuni
                                                 „Javgurvin”, raionul Cimişlia;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    BOTEZATU Serghei        -    manager superior pentru proiecte, Misiunea
                                                  Regională a Agenţiei SUA pentru Dezvoltare
                                                  Internaţională (USAID) în Republica Moldova
    BUTUCEL Mihai             -    şef de direcţie la Ministerul Agriculturii şi
                                                  Industriei Alimentare
    CASTRAVEŢ Gheorghe  -    administrator al Combinatului de Vinuri de
                                                  Calitate „Mileştii Mici”, raionul Ialoveni
    CARŢIN Alexandru         -    administrator al Societăţii Comerciale
                                                 „Alvensagro” SRL, raionul Criuleni
    CEBAN Vasile                 -    agronom-şef la Societatea pe Acţiuni
                                                  „Romaneşti”, raionul Ialoveni
    GUŢAN Ştefan                -    conducător al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                  „Guţan Agro”, raionul Şoldăneşti
    LARSON Kent                -    director al misiunii regionale a Agenţiei SUA
                                                   pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) în
                                                   Republica Moldova
    MÎRZENCO Vasile          -    director executiv al Federaţiei Naţionale a
                                                  Fermierilor din Moldova
    PAŞALÎ Gheorghii            -    director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                   „Cumnuc Agro”, raionul  Ceadîr-Lunga
    PÎNZARU Gheorghe        -    conducător al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                  „Sorforjar”, raionul Floreşti
    TERZI Nicolai                   -    agronom-şef în Societatea Comercială
                                                   „Agrogled” SRL, raionul Taraclia;
Titlul onorific „Om Emerit” următorilor:
    CERNĂUŢAN Nicanor    -    director al Centrului de Carantină, Identificare,
                                                   Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei
    DARIE Grigore                 -    şef de laborator la Institutul Ştiinţifico-Practic
                                                   de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
                                                   al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1384-VII. Chişinău, 21 noiembrie 2014.