DPO1386/2014
ID intern unic:  355782
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1386
din  27.11.2014
privind conferirea de distincţii de stat
unor lucrători medicali
Publicat : 09.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 364-365     art Nr : 669
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la implementarea formelor şi metodelor moderne de tratament şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Ilie AMOAŞII        -    medic la Spitalul Raional Orhei
    domnului
    Valeriu BURLACU               -    profesor universitar la Universitatea de
                                                      Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
                                                      Testemiţanu”
    domnului
    Sergiu MATCOVSCHI        -    director de departament la Universitatea
                                                      de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
                                                      Testemiţanu”
    domnului
    Alexandru SANDUL             -    profesor universitar la Universitatea de Stat
                                                       de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”;
Medalia  „Meritul Civic”
    doamnei
    Vera CARAMAN                 -    asistentă medicală şefă la Staţiunea
                                                       Balneoclimaterică „Codru” SRL
    doamnei Anastasia
    SLAVACEVSCHI                -    asistentă medicală la Staţiunea
                                                       Balneoclimaterică „Codru” SRL
    doamnei Parascovia
    TARABURCA                      -    farmacist-laborant la Societatea
                                                       cu Răspundere Limitată „Vulfarm”,
                                                       UTA Găgăuzia
    domnului Boris TOPOR         -    redactor-şef adjunct al Revistei
                                                      „Curierul Medical”;
Medalia  „Nicolae Testemiţanu”
    doamnei
    Violeta CUTASEVICI          -    şef de secţie la Compania Naţională de
                                                       Asigurări în Medicină
    domnului
    Vasile GUSACINSCHI         -    şef adjunct de direcţie la Compania Naţională
                                                       de Asigurări în Medicină
    domnului
    Grigore ŢURCANU              -    medic la Spitalul Clinic Republican;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Ion MUNTEANU                 -    profesor universitar la Universitatea de Stat de
                                                       Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1386-VII. Chişinău, 27 noiembrie 2014.