DPO1393/2014
ID intern unic:  355788
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1393
din  03.12.2014
privind numirea domnului Sergiu SUVAC în funcţia
de judecător la Judecătoria Ciocana, municipiul Chişinău
Publicat : 09.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 364-365     art Nr : 675
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Sergiu SUVAC se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcţia  de  judecător la Judecătoria Ciocana, municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1393-VII. Chişinău, 3 decembrie 2014.