DPO1395/2014
ID intern unic:  355790
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1395
din  04.12.2014
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
ai Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”
Publicat : 09.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 364-365     art Nr : 677
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea biblioteconomiei, contribuţie substanţială la propagarea cărţii şi succese în constituirea, conservarea şi valorificarea repertoriului naţional de publicaţii pentru copii şi adolescenţi, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei Claudia GURSCHI       - şef de secţie;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei Eugenia BEJAN           - director adjunct
    doamnei
    Nina KRASNOPOLSKAIA      - bibliotecar principal
    doamnei Lilia TCACI                 - director adjunct;
Medalia „Mihai Eminescu”
    doamnei Zinaida URSU              - şef de secţie.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr.1395-VII. Chişinău, 4 decembrie 2014.