HGO974/2014
ID intern unic:  355795
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 974
din  04.12.2014
privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar
pe economie, prognozat pentru anul 2015
Publicat : 09.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 364-365     art Nr : 1056
    În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1-4, art. 2), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2015, în mărime de 4500 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislaţie.

    PRIM-MINISTRU                                                           Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                          Andrian Candu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                               Valentina Buliga

    Nr. 974. Chişinău, 4 decembrie 2014.