HGO975/2014
ID intern unic:  355796
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 975
din  04.12.2014
cu privire la zilele de odihnă în anul 2015
Publicat : 09.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 364-365     art Nr : 1057
    În conformitate cu prevederile articolului 111 alineatul (5) din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art.648), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul organizării optime a timpului de muncă şi de odihnă în anul 2015,  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Zilele de 2, 9 ianuarie şi 28 august se consideră zile de odihnă, iar zilele de 17, 31 ianuarie şi 22 august – zile lucrătoare.
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, conducătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor vor asigura, în zilele considerate lucrătoare, activitatea eficientă a unităţilor subordonate.

    PRIM-MINISTRU                                                          Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                              Valentina Buliga

    Nr. 975. Chişinău, 4 decembrie 2014.