HGC977/2014
ID intern unic:  355797
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 977
din  04.12.2014
cu privire la completarea anexei nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010
Publicat : 09.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 364-365     art Nr : 1058
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, 52-53, art.308), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu poziţiile 1891 şi 1892 cu următorul cuprins:

„1891.
872112726210

Ambulanţa pentru Stația Zonală Asistenţă Medicală Urgentă „Nord”, Bălți

IMSP Stația Zonală Asistenţă Medicală Urgentă „Nord”

IMSP Stația Zonală Asistenţă Medicală Urgentă „Nord”

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Slovace cu privire la cooperarea în dezvoltare, semnat la Chişinău la 7 mai 2010, ratificat prin Legea nr.204 din 16 iulie 2010

189².
872112726205

Ambulanța pentru transportarea de urgență a pacienţilor din Moldova

Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Medicină Urgentă

Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Medicină Urgentă

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Slovace cu privire la cooperarea în dezvoltare, semnat la Chişinău la 7 mai 2010, ratificat prin Legea nr.204 din 16 iulie 2010”.


    PRIM-MINISTRU                                                             Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                            Anatol Arapu

    Nr. 977. Chişinău, 4 decembrie 2014.