DPO1397/2014
ID intern unic:  355828
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1397
din  08.12.2014
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
ai Unităţii salvatori şi pompieri Teleneşti a Serviciului
Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
al Ministerului Afacerilor Interne
Publicat : 12.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 366-371     art Nr : 679
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu şi  sacrificiul manifestat la lichidarea unui  incendiu,  se  conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei ” clasa I
    regretatului Nicolae POPA          - pompier
    regretatului  Gheorghe ŞOVA     - pompier;
Medalia „Pentru Vitejie”
    domnului  Ion BRAN                  - şef de echipă
    domnului Boris ILESCU             - pompier.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1397-VII. Chişinău,  8  decembrie 2014.