OMDRC188/2014
ID intern unic:  355849
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR
ORDIN Nr. 188
din  28.11.2014
cu privire la aprobarea standardului ocupaţional
”741105 Electrician în construcţii”
Publicat : 12.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 366-371     art Nr : 1782
    În temeiul Regulamentului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 10 noiembrie 2009 şi în temeiul prevederilor punctului nr. 9, alineatul (2), litera b) al Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.863 din 08.10.2014,
ORDON:
    1. Se aprobă standardul ocupaţional pentru profesia muncitorească ”741105 Electrician în construcţii”, conform anexei nr. 1.
    2. Direcţia reglementări tehnico-economice:
    - va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    - va plasa prezentul ordin pe pagina web a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum.

    VICEMINISTRUL DEZVOLTĂRII
    REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR                               Anatolie ZOLOTCOV

    Nr. 188. Chişinău, 28 noiembrie 2014.


    anexa nr.1