HBNC261/2014
ID intern unic:  355913
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 261
din  04.12.2014
cu privire la completarea şi modificarea Instrucţiunii
 cu privire la modul de completare de către băncile
licenţiate a Raportului privind statistica monetară,
aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a Moldovei nr. 255 din 17 noiembrie 2011
Publicat : 12.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 366-371     art Nr : 1844
    În temeiul art. 11 şi 72 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 37 şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199) şi avînd în vedere prevederile Planului de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.33-34, art.54), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 255 din 17 noiembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 206-215, art.1833), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 1 cuvintele „în conformitate cu anexele” se substituie cu cuvintele „în conformitate cu anexa”;
    2) punctul 9 va avea următorul cuprins: „Băncile licenţiate prezintă la Banca Naţională a Moldovei raportul privind statistica monetară săptămînal, conform graficului şi lunar, cel tîrziu la data de 5 a lunii următoare după perioada gestionară (anexa 1). În cazul în care data de 5 este zi nelucrătoare, raportul se prezintă în următoarea zi lucrătoare.”;
    3) la punctul 15:
    a) în compartimentul „Active”:
    rîndul 1.1.2.1.1.0.0. va avea următorul cuprins:
    „1.1.2.1.1.0.0. – Depozite transferabile în Banca Naţională a Moldovei (MN). Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.1.2.1.1.1.0. şi 1.1.2.1.1.2.0.”
    rîndul 1.1.2.1.1.1.0. va avea următorul cuprins:
    „1.1.2.1.1.1.0. – Rezerve obligatorii (Se includ conturile bilanţiere 1097, 1701)”
    rîndul 1.1.2.1.1.2.0. va avea următorul cuprins:
    „1.1.2.1.1.2.0. – Alte depozite transferabile în Banca Naţională a Moldovei (MN). Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.1.2.1.1.2.1., 1.1.2.1.1.2.2.”
    rîndul 1.1.2.1.2.1.0. va avea următorul cuprins:
    „1.1.2.1.2.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 1034, 1099)”
    rîndul 1.1.2.1.4.1.1. va avea următorul cuprins:
    „1.1.2.1.4.1.1. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 1034, 1099)”
    rîndul 1.1.2.2.1.0.0. va avea următorul cuprins:
    „1.1.2.2.1.0.0. – Depozite transferabile în Banca Naţională a Moldovei (VS). Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.1.2.2.1.1.0. şi 1.1.2.2.1.2.0.”
    rîndul 1.1.2.2.1.1.0. va avea următorul cuprins:
    „1.1.2.2.1.1.0. – Rezerve obligatorii (Se includ conturile bilanţiere 1097, 1701)”
    rîndul 1.1.2.2.1.2.0. va avea următorul cuprins:
    „1.1.2.2.1.2.0. – Alte depozite transferabile în Banca Naţională a Moldovei (VS)”
    rîndul 1.1.2.2.4.0.0. va avea următorul cuprins:
    „1.1.2.2.4.0.0. – Depozite transferabile Nerezidenţi (VS). Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.1.2.2.4.1.0. şi 1.1.2.2.4.2.0”
    rîndul 1.1.3.1.1.0.0. va avea următorul cuprins:
    „1.1.3.1.1.0.0. – Alte depozite în Banca Naţională a Moldovei (MN). Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.1.3.1.1.1.0., 1.1.3.1.1.2.0.”
    rîndul 1.1.3.1.1.2.0. va avea următorul cuprins:
    „1.1.3.1.1.2.0. – Alte depozite în Banca Naţională a Moldovei (MN). Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.1.3.1.1.2.1., 1.1.3.1.1.2.2. şi 1.1.3.1.1.2.3.”
    rîndurile 1.1.3.1.2.3.1., 1.1.3.1.2.3.2. vor avea următorul cuprins:
    „1.1.3.1.2.3.1. – o lună şi mai puţin (Se includ conturile bilanţiere 1093, 1095, 1099, 1111)
    1.1.3.1.2.3.2. – mai mult de 1 lună şi pînă la 1 an (Se includ conturile bilanţiere 1094, 1096,1099, 1111)”
    rîndurile 1.1.3.1.2.4.0. – 1.1.3.1.2.5.0. vor avea următorul cuprins:
    „1.1.3.1.2.4.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1102, 1103, 1099, 1111)
    1.1.3.1.2.5.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1105, 1106,1099, 1111)”
    rîndurile 1.1.3.1.4.1.3. - 1.1.3.1.4.1.5. vor avea următorul cuprins:
    „1.1.3.1.4.1.3. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1093, 1094, 1095, 1096, 1099,1111)
    1.1.3.1.4.1.4. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1102, 1103, 1099, 1111)
    1.1.3.1.4.1.5. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1105, 1106, 1099,1111)”
    rîndul 1.1.3.2.1.0.0. va avea următorul cuprins:
    „1.1.3.2.1.0.0. – Alte depozite în Banca Naţională a Moldovei (VS). Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.1.3.2.1.1.0., 1.1.3.2.1.2.0”
    rîndul 1.1.3.2.1.2.0. va avea următorul cuprins:
    „1.1.3.2.1.2.0. – Alte depozite în Banca Naţională a Moldovei (VS). Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.1.3.2.1.2.1., 1.1.3.2.1.2.2 şi 1.1.3.2.1.2.3.”
    rîndurile 1.1.3.2.2.3.1., 1.1.3.2.2.3.2. vor avea următorul cuprins:
    „1.1.3.2.2.3.1. – o lună şi mai puţin (Se includ conturile bilanţiere 1093, 1095, 1099,1111)
    1.1.3.2.2.3.2. – mai mult de 1 lună şi pînă la 1 an (Se includ conturile bilanţiere 1094, 1096, 1099, 1111)”
    rîndurile 1.1.3.2.2.4.0., 1.1.3.2.2.5.0. vor avea următorul cuprins:
    „1.1.3.2.2.4.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1102, 1103, 1099, 1111)
    1.1.3.2.2.5.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1099,1105, 1106, 1111)”
    rîndurile 1.1.3.2.4.1.3. – 1.1.3.2.4.1.5. vor avea următorul cuprins:
    „1.1.3.2.4.1.3. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1093, 1094, 1095, 1096, 1099,1111)
    1.1.3.2.4.1.4. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1102, 1103, 1099, 1111)
    1.1.3.2.4.1.5. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1105, 1106, 1099, 1111)”
    rîndurile 1.2.1.2.1.0.0. –1.2.1.2.3.0.0. vor avea următorul cuprins:
    „1.2.1.2.1.0.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191,(-)1192)
    1.2.1.2.2.0.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191, (-)1192)
    1.2.1.2.3.0.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191, (-)1192)”
    rîndurile 1.2.1.3.2.1.0. – 1.2.1.3.2.3.0. vor avea următorul cuprins:
    „1.2.1.3.2.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere , 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1164, 1165, 1168, 1185, 1191, (-)1192, 1493, 1495 (-)1497)
    1.2.1.3.2.2.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191, (-)1192)
    1.2.1.3.2.3.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191, (-)1192)”
    rîndurile 1.2.1.4.1.0.0. – 1.2.1.4.3.0.0. vor avea următorul cuprins:
    „1.2.1.4.1.0.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1151, 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1161, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1182, 1185, 1191, (-)1192)
    1.2.1.4.2.0.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1151, 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1161, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1183, 1185, 1191, (-)1192)
    1.2.1.4.3.0.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1151, 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1161, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1184, 1185, 1191, (-)1192)”
    rîndurile 1.2.1.5.1.0.0. – 1.2.1.5.3.0.0 vor avea următorul cuprins:
    „1.2.1.5.1.0.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1151, 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1161, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1182, 1185, 1191, (-)1192)
    1.2.1.5.2.0.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1151, 1154, 1155, (-)1156,1157, 1161, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1183, 1185, 1191, (-)1192)
    1.2.1.5.3.0.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1151, 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1161, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1184, 1185, 1191, (-)1192)”
    rîndul 1.2.1.6.4.0.0. va avea următorul cuprins:
    „1.2.1.6.4.0.0. – Dobînda calculată (Se include contul bilanţier 1743, (-)1497)”
    rîndul 1.2.1.7.4.0.0. va avea următorul cuprins:      
    „1.2.1.7.4.0.0. – Dobînda calculată (Se include contul bilanţier 1743, (-)1497)”
    rîndul 1.2.1.9.2.4.0. va avea următorul cuprins:
    „1.2.1.9.2.4.0. – Dobînda calculată (Se include contul bilanţier 1743,(-)1497)”
    rîndurile 1.2.2.2.1.0.0. – 1.2.2.2.3.0.0. vor avea următorul cuprins:
    „1.2.2.2.1.0.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155, (-)1156 ,1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185,1191, (-)1192)
    1.2.2.2.2.0.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155,(-)1156,1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191, (-)1192)
    1.2.2.2.3.0.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191, (-)1192)”
    rîndurile 1.2.2.3.2.1.0. – 1.2.2.3.2.3.0. vor avea următorul cuprins:
    „1.2.2.3.2.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191,(-)1192, 1493, 1495, (-)1497)
    1.2.2.3.2.2.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191, (-)1192)
    1.2.2.3.2.3.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere , 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191, (-)1192)”
    rîndul 1.2.2.6.4.0.0. va avea următorul cuprins:
    „1.2.2.6.4.0.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1743,(-)1497)”
    rîndul 1.2.2.7.4.0.0. va avea următorul cuprins:
    „1.2.2.7.4.0.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1743, (-)1497)”
    rîndurile 1.2.2.9.1.1.0. – 1.2.2.9.1.3.0. vor avea următorul cuprins:
    „1.2.2.9.1.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155, (-)1156,1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191, (-)1192)
    1.2.2.9.1.2.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191, (-)1192)
    1.2.2.9.1.3.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191,(-)1192)”
    rîndul 1.2.2.9.2.4.0. va avea următorul cuprins:
    „1.2.2.9.2.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1743, (-) 1497)”
    rîndurile 1.3.1.5.1.1.0. – 1.3.1.5.1.3.0. vor avea următorul cuprins:
    „1.3.1.5.1.1.0. . – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1391, 1394, 1491,1492)
    1.3.1.5.1.2.0. – Pe termen mediu şi lung (Se includ conturile bilanţiere 1392, 1393, 1395, 1396, 1492)
    1.3.1.5.1.3.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1732, (-)1398, 1743, (-) 1497)”
    rîndul 1.3.1.6.1.2.3. va avea următorul cuprins:
    „1.3.1.6.1.2.3. – Dobînda calculată (Se include contul bilanţier 1243)”
    rîndul 1.3.1.9.2.2.0. va avea următorul cuprins:
    „1.3.1.9.2.2.0. – Împrumuturi Instituţii nebancare nerezidenţi (MN) (Se includ conturile bilanţiere 1231, 1232, 1233, 1241,1242,1243,1261, 1262, 1263, 1266, 1267, 1291, 1292, 1293,1311, 1312, 1313,1321, 1322, 1323, 1411, 1412, 1413,1421, 1422,1423,1441, 1442, 1443, 1451, 1452, 1453,1461, 1462, 1463, 1471,1472,1473, 1491, 1492, 1494,1496, 1511, 1512, 1513, 1514, 1532, 1719, (-)1268, 1716, (-)1236, 1722, (-)1296, 1734, (-) 1416, 1736,(-)1426, 1741, (-)1476 1742, (-)1314, 1743, (-)1497, 1717, (-) 1246, 1725, (-)1326,1746, (-)1535, 1757, (-)1516, 1737, (-)1446, 1756,(-) 1466, 1724, (-) 1456)”
    rîndurile 1.3.2.7.8.3.0. – 1.3.2.7.8.4.0. vor avea următorul cuprins:
    „1.3.2.7.8.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1496)
    1.3.2.7.8.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1743, (-)1497)”
    rîndul 1.3.2.9.2.2.0. va avea următorul cuprins:
    „1.3.2.9.2.2.0. – Împrumuturi Instituţii nebancare nerezidenţi (VS) (Se includ conturile bilanţiere 1231, 1232, 1233, 1241,1242,1243,1261, 1262, 1263, 1266, 1267, 1291, 1292, 1293,1311, 1312, 1313,1321, 1322, 1323, 1411, 1412, 1413,1421, 1422,1423,1441, 1442, 1443, 1451, 1452, 1453,1461, 1462, 1463, 1471,1472,1473, 1491, 1492, 1494,1496, 1511, 1512, 1513, 1514, 1532, 1719, (-)1268, 1716, (-)1236, 1722, (-)1296, 1734, (-) 1416, 1736, (-)1426, 1741, (-)1476 1742, (-)1314, 1743, (-)1497, 1717, (-) 1246, 1725, (-)1326, 1746, (-)1535, 1757, (-)1516, 1737, (-)1446, 1756,(-) 1466, 1724, (-) 1456)”
    rîndurile 1.4.1.2.0.0.0. – 1.4.1.3.0.0.0. vor avea următorul cuprins:
    „1.4.1.2.0.0.0. – Bănci şi alte instituţii financiare (Se includ conturile bilanţiere 1152, 1153,1157,1162, 1163, 1168, 1186, 1561, 1562, 1563)
    1.4.1.3.0.0.0. – Mediul financiar nebancar (Se includ conturile bilanţiere 1152, 1153,1157, 1162, 1163, 1168, 1186, 1561, 1562, 1563)”
    rîndurile 1.4.1.6.0.0.0. – 1.4.1.8.0.0.0. vor avea următorul cuprins:
    „1.4.1.6.0.0.0. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 1152, 1153, 1157, 1162, 1163,1168, 1186, 1562, 1563)
    1.4.1.7.0.0.0. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 1152, 1153,1157, 1162, 1163, 1168, 1186, 1561, 1562, 1563)
    1.4.1.8.0.0.0. – Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 1152, 1153,1157, 1162, 1163, 1168, 1186, 1561, 1562,1563)”
    rîndul 1.4.2.2.0.0.0. va avea următorul cuprins:
    „1.4.2.2.0.0.0. – Bănci şi alte instituţii financiare (Se includ conturile bilanţiere 1152, 1153, 1157, 1162, 1163, 1168, 1186, 1561, 1562, 1563)”
    rîndul 1.4.2.3.0.0.0. va avea următorul cuprins:
    „1.4.2.3.0.0.0. – Mediul financiar nebancar (Se includ conturile bilanţiere 1152, 1153,1157, 1162, 1163, 1168, 1186, 1561, 1562, 1563)”
    rîndurile 1.4.2.6.0.0.0. – 1.4.2.8.0.0.0. vor avea următorul cuprins:
    „1.4.2.6.0.0.0. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 1152, 1153, 1157, 1162, 1163,1168, 1186, 1562, 1563)     
    1.4.2.7.0.0.0. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 1152, 1153,1157, 1162, 1163, 1168, 1186, 1561, 1562, 1563)
    1.4.2.8.0.0.0. – Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 1152, 1153,1157, 1162, 1163, 1168, 1186, 1561, 1562, 1563)”
    rîndurile 1.7.1.1.2.0.0. – 1.7.1.1.3.0.0. vor avea următorul cuprins:
    „1.7.1.1.2.0.0. – Bănci şi alte instituţii financiare (Se includ conturile bilanţiere 1551, 1552, 1751, 1761, 1763)
    1.7.1.1.3.0.0. – Mediul financiar nebancar (Se includ conturile bilanţiere 1551, 1552, 1751, 1761, 1763)”
    rîndul 1.7.1.1.7.0.0. va avea următorul cuprins:
    „1.7.1.1.7.0.0. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 1551, 1552, 1751, 1761, 1763)”
    rîndurile 1.7.1.2.2.0.0. – 1.7.1.2.3.0.0. vor avea următorul cuprins:
    „1.7.1.2.2.0.0. – Bănci şi alte instituţii financiare (Se includ conturile bilanţiere 1551, 1552, 1751, 1761, 1763)
    1.7.1.2.3.0.0. – Mediul financiar nebancar (Se includ conturile bilanţiere 1551, 1552, 1751, 1761, 1763)”
    rîndul 1.7.1.2.7.0.0. va avea următorul cuprins:
    „1.7.1.2.7.0.0. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 1551, 1552, 1751, 1761, 1763)”
    rîndurile 1.7.2.1.1.3.2. – 1.7.2.1.1.3.4. vor avea următorul cuprins:
    „1.7.2.1.1.3.2. – Bănci şi alte instituţii financiare (Se includ conturile bilanţiere 1803, 1805, 1806, 1807, 1816, 1818)
    1.7.2.1.1.3.3. – Mediul financiar nebancar (Se includ conturile bilanţiere 1803, 1805, 1806, 1807, 1816, 1818))
    1.7.2.1.1.3.4. – Organele administraţiei publice centrale (Se includ conturile bilanţiere 1801, 1802, 1805, 1807)”
    rîndurile 1.7.2.1.1.3.6. – 1.7.2.1.1.3.8. vor avea următorul cuprins:
    „1.7.2.1.1.3.6. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 1803, 1805, 1807, 1816, 1818)
    1.7.2.1.1.3.7. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 1803, 1805, 1807, 1816, 1818)
    1.7.2.1.1.3.8. – Alte sectoare rezidente (Se includ conturile bilanţiere 1803, 1804, 1805, 1807, 1816, 1818)”
    rîndurile 1.7.2.1.2.3.2. – 1.7.2.1.2.3.4. vor avea următorul cuprins:
    „1.7.2.1.2.3.2. – Bănci şi alte instituţii financiare (Se includ conturile bilanţiere 1805, 1806, 1816,1818)
    1.7.2.1.2.3.3. – Mediul financiar nebancar (Se includ conturile bilanţiere 1803, 1805, 1806, 1807,1816,1818)
    1.7.2.1.2.3.4. – Organele administraţiei publice centrale (Se includ conturile bilanţiere 1805, 1807)”
    rîndurile 1.7.2.1.2.3.6. – 1.7.2.1.2.3.8. vor avea următorul cuprins:
    „1.7.2.1.2.3.6. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 1803, 1805, 1807, 1816, 1818)
    1.7.2.1.2.3.7. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 1803, 1805, 1807, 1816, 1818)
    1.7.2.1.2.3.8. – Alte sectoare rezidente (Se includ conturile bilanţiere 1803, 1804, 1805, 1807,1816, 1818)
    rîndul 1.7.2.2.1.2.0. va avea următorul cuprins:
    „1.7.2.2.1.2.0. – Conturi de decontare Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 1752, 1803,1805,1806, 1807, 1816, 1818, 1843, 1862, (-)2843, (-)2862)”
    rîndul 1.7.2.2.2.2.0. va avea următorul cuprins:
    1.7.2.2.2.2.0. – Conturi de decontare Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 1752, 1803,1805, 1806, 1807, 1816,1818, 1843, 1853, 1862, (-)2843, (-)2853, (-)2862)”
    b) în compartimentul „Obligaţiuni”:
    rîndul 2.1.2.1.1.1.5. va avea următorul cuprins:
    „2.1.2.1.1.1.5. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2722,2729, 2736)”
    rîndurile 2.1.2.1.1.2.2. – 2.1.2.1.1.2.4. vor avea următorul cuprins:
    „2.1.2.1.1.2.2. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi pînă la 2 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312)
    2.1.2.1.1.2.3. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi pînă la 5 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312)
    2.1.2.1.1.2.4. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312)”
    rîndurile 2.1.2.1.3.2.0. – 2.1.2.1.3.4.0. vor avea următorul cuprins:
    „2.1.2.1.3.2.0. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi pînă la 2 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312, 2372, 2382)
    2.1.2.1.3.3.0. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi pînă la 5 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312, 2372, 2382)
    2.1.2.1.3.4.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2254, 2312, 2373, 2383)”
    rîndurile 2.1.2.1.4.2.0. – 2.1.2.1.4.4.0. vor avea următorul cuprins:
    „2.1.2.1.4.2.0. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi pînă la 2 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2256, 2261, 2312, 2372, 2382)
    2.1.2.1.4.3.0. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi pînă la 5 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312, 2372, 2382)
    2.1.2.1.4.4.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312, 2373, 2383)”
    rîndurile 2.1.2.1.5.1.2. – 2.1.2.1.5.1.3. vor avea următorul cuprins:
    „2.1.2.1.5.1.2. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi pînă la 2 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2236, 2311, 2375, 2385)
    2.1.2.1.5.1.3. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi pînă la 5 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2236, 2311, 2375, 2385)”
    rîndurile 2.1.2.1.5.2.2. – 2.1.2.1.5.2.3. vor avea următorul cuprins:
    „2.1.2.1.5.2.2. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi pînă la 2 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2313, 2372, 2432, 2435, 2382)
    2.1.2.1.5.2.3. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi pînă la 5 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2313, 2372, 2432, 2435, 2382)”
    rîndurile 2.1.2.1.5.3.2. – 2.1.2.1.5.3.3. vor avea următorul cuprins:
    „2.1.2.1.5.3.2. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi pînă la 2 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2315, 2372, 2382, 2412, 2415)
    2.1.2.1.5.3.3. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi pînă la 5 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2315, 2372, 2382, 2412, 2415)”
    rîndurile 2.1.2.1.5.3.2. – 2.1.2.1.5.3.3. vor avea următorul cuprins:
    rîndurile 2.1.2.2.1.2.2. – 2.1.2.2.1.2.3. vor avea următorul cuprins:
    „2.1.2.2.1.2.2. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi pînă la 2 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312)
    2.1.2.2.1.2.3. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi pînă la 5 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312)”
    rîndurile 2.1.2.2.3.2.0. – 2.1.2.2.3.4.0. vor avea următorul cuprins:
    „2.1.2.2.3.2.0. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi pînă la 2 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312, 2372, 2382)
    2.1.2.2.3.3.0. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi pînă la 5 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, , 2312, 2372, 2382)
    2.1.2.2.3.4.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312, 2373, 2383)”
    rîndurile 2.1.2.2.4.2.0. – 2.1.2.2.4.4.0. vor avea următorul cuprins:
    „2.1.2.2.4.2.0. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi pînă la 2 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312, 2372, 2382)
    2.1.2.2.4.3.0. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi pînă la 5 ani inclusiv) VS (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312, 2372, 2382)
    2.1.2.2.4.4.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312, 2373, 2383)”
    rîndurile 2.1.2.2.5.1.2. – 2.1.2.2.5.1.3. vor avea următorul cuprins:
    „2.1.2.2.5.1.2. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi pînă la 2 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2236, 2311, 2375, 2385)
    2.1.2.2.5.1.3. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi pînă la 5 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2236, 2311, 2375, 2385)”
    rîndurile 2.1.2.2.5.2.2. – 2.1.2.2.5.2.3. vor avea următorul cuprins:
    „2.1.2.2.5.2.2. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi pînă la 2 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2313, 2372, 2432, 2435, 2382)
    2.1.2.2.5.2.3. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi pînă la 5 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2313, 2372, 2432, 2435, 2382)”
    rîndurile 2.1.2.2.5.3.2. – 2.1.2.2.5.3.3. vor avea următorul cuprins:
    „2.1.2.2.5.3.2. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi pînă la 2 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2315, 2372, 2382, 2412, 2415)
    2.1.2.2.5.3.3. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi pînă la 5 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2315, 2372, 2382, 2412, 2415)”
    rîndul 2.1.2.2.1.1.5. va avea următorul cuprins:
    „2.1.2.2.1.1.5. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2722, 2729, 2736)”
    rîndurile 2.2.1.1.2.1.0. – 2.2.1.1.2.2.0. vor avea următorul cuprins:
    „2.2.1.1.2.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2032, 2034)
    2.2.1.1.2.2.0. – Dobînda calculată (Se include contul bilanţier 2701)”
    rîndurile 2.2.1.1.4.4.1. – 2.2.1.1.4.4.2. vor avea următorul cuprins:
    „2.2.1.1.4.4.1. – Mijloacele unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din granturi şi credite externe (Se includ conturile bilanţiere 2251, 2258, 2271, 2272)
    2.2.1.1.4.4.2. – Dobînda calculată la mijloacele unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din granturi şi credite externe (Se include contul bilanţier 2719)”
    rîndul 2.2.1.1.5.1.0. va avea următorul cuprins:
    „2.2.1.1.5.1.0. – Mijloacele bugetelor locale (Se include contul bilanţier 2251, 2254, 2258, 2266)”
    rîndul 2.2.1.1.5.2.0. va avea următorul cuprins:
    „2.2.1.1.5.2.0. – Dobînda calculată la mijloacele bugetelor locale (Se includ conturile bilanţiere 2719, 2721)”
    rîndul 2.2.1.1.9.1.0. va avea următorul cuprins:
    „2.2.1.1.9.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2032, 2034, 2224, 2225, 2231, 2232, 2233, 2251, 2252, 2254, 2255, 2258, 2259, 2262)”
    rîndurile 2.2.1.2.2.1.0. – 2.2.1.2.2.2.0. vor avea următorul cuprins:
    „2.2.1.2.2.1.0. – Depozite transferabile (Se include contul bilanţier 2032)
    2.2.1.2.2.2.0. – Dobînda calculată (Se include contul bilanţier 2701)”
    rîndul 2.2.1.2.4.2.8. va avea următorul cuprins:
    „2.2.1.2.4.2.8. – Dobînda calculată la mijloacele speciale ale Organelor administraţiei publice centrale (Se include contul bilanţier 2721)”
    rîndurile 2.2.1.2.4.3.1. – 2.2.1.2.4.3.2. vor avea următorul cuprins:
    „2.2.1.2.4.3.1. – Mijloacele unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din granturi şi credite externe (Se includ conturile bilanţiere 2251, 2258, 2271, 2272)
    2.2.1.2.4.3.2. – Dobînda calculată la mijloacele unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din granturi şi credite externe (Se include contul bilanţier 2719)”
    rîndul 2.2.1.2.5.1.0. va avea următorul cuprins:
    „2.2.1.2.5.1.0. – Mijloacele bugetelor locale (Se includ conturile bilanţiere 2266, 2251, 2254)”
    rîndul 2.2.1.2.5.2.0. va avea următorul cuprins:
    „2.2.1.2.5.2.0. – Dobînda calculată la mijloacele bugetelor locale (Se includ conturile bilanţiere 2719, 2721)”
    rîndul 2.2.1.2.9.1.0. va avea următorul cuprins:
    „2.2.1.2.9.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2032, 2034, 2224, 2225, 2231, 2232, 2233, 2251, 2252, 2254, 2255, 2258, 2259, 2262)”
    rîndurile 2.2.2.1.2.2.1. – 2.2.2.1.2.2.2. vor avea următorul cuprins:
    “2.2.2.1.2.2.1. – o lună şi mai puţin (Se includ conturile bilanţiere 2075, 2341, 2346)
    2.2.2.1.2.2.2. – mai mult de 1 lună şi pînă la 1 an (Se includ conturile bilanţiere 2075, 2342, 2347)”
    rîndul 2.2.2.1.2.5.0. va avea următorul cuprins:
    „2.2.2.1.2.5.0. – Dobînda calculată. (Se includ conturile bilanţiere 2705, 2724, 2725)”
    rîndul 2.2.2.1.9.1.2. va avea următorul cuprins:
    „2.2.2.1.9.1.2. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2075, 2341, 2342, 2346, 2347)”
    rîndul 2.2.2.1.9.1.5. va avea următorul cuprins:
    „2.2.2.1.9.1.5. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2705, 2724, 2725)”
    rîndurile 2.2.2.1.9.2.0. – 2.2.2.1.9.2.4. vor avea următorul cuprins:
    „2.2.2.1.9.2.0.– Instituţii nebancare nerezidente (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.2.2.1.9.2.1., 2.2.2.1.9.2.2., 2.2.2.1.9.2.3. şi 2.2.2.1.9.2.4.
    2.2.2.1.9.2.1.– Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2226, 2234, 2256, 2261, 2265, 2311, 2312, 2371, 2374, 2381, 2384)
    2.2.2.1.9.2.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 2311, 2312, 2372, 2375, 2382, 2385)
    2.2.2.1.9.2.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2311, 2312, 2373, 2376, 2383, 2386)
    2.2.2.1.9.2.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2722, 2728, 2729)”
    rîndurile 2.2.2.2.2.2.1. – 2.2.2.2.2.2.2. vor avea următorul cuprins:
    “2.2.2.2.2.2.1. – o lună şi mai puţin (Se includ conturile bilanţiere 2075, 2341, 2346)
    2.2.2.2.2.2.2. – mai mult de 1 lună şi pînă la 1 an (Se includ conturile bilanţiere 2075, 2342, 2347)”
    rîndul 2.2.2.2.2.5.0. va avea următorul cuprins:
    „2.2.2.2.2.5.0. – Dobînda calculată. (Se includ conturile bilanţiere 2705, 2724, 2725)”
    rîndul 2.2.2.2.9.1.2. va avea următorul cuprins:
    „2.2.2.2.9.1.2. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2075, 2341, 2342, 2346, 2347)”
    rîndul 2.2.2.2.9.1.5. va avea următorul cuprins:
    „2.2.2.2.9.1.5. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2705, 2724, 2725)”
    rîndurile 2.2.2.2.9.2.0. – 2.2.2.2.9.2.4. vor avea următorul cuprins:
    “2.2.2.2.9.2.0.– Instituţii nebancare nerezidente (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.2.2.2.9.2.1., 2.2.2.2.9.2.2., 2.2.2.2.9.2.3. şi 2.2.2.2.9.2.4.
    2.2.2.2.9.2.1.– Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2226, 2234, 2256, 2261, 2265, 2311, 2312, 2371, 2374, 2381, 2384)
    2.2.2.2.9.2.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 2311, 2312, 2372, 2375, 2382, 2385)
    2.2.2.2.9.2.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2311, 2312, 2373, 2376, 2383, 2386)
    2.2.2.2.9.2.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2722, 2728, 2729)”
    rîndul 2.4.1.5.0.0.0. va avea următorul cuprins:
    „2.4.1.5.0.0.0. – Valori mobiliare excl. Organele administraţiei publice locale (Se includ conturile bilanţiere 2821, 2822, 2831, 2832, 2734, 2737)”
    rîndul 2.4.2.5.0.0.0. va avea următorul cuprins:
    „2.4.2.5.0.0.0. – Valori mobiliare excl. Organele administraţiei publice locale (Se includ conturile bilanţiere 2821, 2822, 2831, 2832, 2734, 2737)”
    rîndul 2.5.1.1.2.4.0. va avea următorul cuprins:
    „2.5.1.1.2.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2704, 2707)”
    rîndul 2.5.1.2.2.4.0. va avea următorul cuprins:
    „2.5.1.2.2.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere (-)2099, (-)2533, 2701, 2704, 2707, 2731, 2734)”
    rîndul 2.5.1.3.3.4.0. va avea următorul cuprins:
    „2.5.1.3.3.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere (-)2125, (-)2534, 2712, 2731, 2734)”
    rîndul 2.5.1.9.2.1.4. va avea următorul cuprins:
    „2.5.1.9.2.1.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2701, 2704, 2707, 2711, 2731, (-)2099, (-)2116, (-)2533, 2734)”
    rîndul 2.5.2.1.2.4.0. va avea următorul cuprins:
    „2.5.2.1.2.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2704, 2707)”
    rîndul 2.5.2.2.2.4.0. va avea următorul cuprins:
    „2.5.2.2.2.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere (-)2099, (-)2533, 2701, 2704, 2707, 2731 2734)”
    rîndul 2.5.2.3.3.4.0. va avea următorul cuprins:
    „2.5.2.3.3.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere (-)2125, (-)2534, 2712, 2731, 2734)”
    rîndul 2.5.2.9.2.1.4. va avea următorul cuprins:
    „2.5.2.9.2.1.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere (-)2099, (-)2116, (-)2533, 2701, 2704, 2707, 2711, 2731, 2734)”
    rîndul 2.8.2.1.2.0.0. va avea următorul cuprins:
    „2.8.2.1.2.0.0. – Provizioane pentru alte pierderi (Se includ conturile bilanţiere 1167, 1193, 1536, 1553, 1611, 1634, 1664, 1821, 1822, 2771, 2772, 2775)”
    rîndurile 2.8.2.4.1.3.2. – 2.8.2.4.1.3.3. vor avea următorul cuprins:
    „2.8.2.4.1.3.2. – Conturi de decontare Bănci şi alte instituţii financiare (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)
    2.8.2.4.1.3.3. – Conturi de decontare Mediul financiar nebancar (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)”
    rîndurile 2.8.2.4.1.3.6. – 2.8.2.4.1.4.0. vor avea următorul cuprins:
    „2.8.2.4.1.3.6. – Conturi de decontare Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2805, 2807, 2816, 2817, 2818)
    2.8.2.4.1.3.7. – Conturi de decontare Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)
    2.8.2.4.1.3.8. – Conturi de decontare Alte sectoare rezidente (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2804, 2805, 2807, 2816, 2817, 2818)
    2.8.2.4.1.4.0. – Articole diverse de pasive Rezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 2571 2572, 2573, 2744, 2745, 2746, 2747, 2791...2795, 2797, 2798, 2809, 2813, (-) 2881)”
    rîndurile 2.8.2.4.2.3.2. – 2.8.2.4.2.3.3. vor avea următorul cuprins:
    „2.8.2.4.2.3.2. – Conturi de decontare Bănci şi alte instituţii financiare (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)
    2.8.2.4.2.3.3. – Conturi de decontare Mediul financiar nebancar (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)”
    rîndurile 2.8.2.4.2.3.6. – 2.8.2.4.2.4.0. vor avea următorul cuprins:
    „2.8.2.4.2.3.6. – Conturi de decontare Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2805, 2807, 2816, 2817, 2818)
    2.8.2.4.2.3.7. – Conturi de decontare Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817,2818)
    2.8.2.4.2.3.8. – Conturi de decontare Alte sectoare rezidente (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2804, 2805, 2807, 2816, 2817,2818)
    2.8.2.4.2.4.0. – Articole diverse de pasive Rezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 2571, 2572, 2573, 2744, 2745, 2746, 2747, 2791...2795, 2797, 2798, 2809, 2813,(-) 2881)”
    rîndurile 2.8.2.5.1.2.0. – 2.8.2.5.1.3.0. vor avea următorul cuprins:
    „2.8.2.5.1.2.0. – Conturi de decontare Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2806, 2807, 2816, 2817,2818)
    2.8.2.5.1.3.0. – Articole diverse de pasive Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 2571, 2572, 2573, 2744, 2745, 2746, 2747, 2791...2795, 2797, 2798, 2809, 2871, 2872, 2873, (-) 2881)”
    rîndurile 2.8.2.5.2.2.0. – 2.8.2.5.2.3.0. vor avea următorul cuprins:
    „2.8.2.5.2.2.0. – Conturi de decontare Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2805,2806, 2807, 2816, 2817, 2818)
    2.8.2.5.2.3.0. – Articole diverse de pasive Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 2571, 2572, 2573, 2744, 2745, 2746, 2747, 2791...2795, 2797, 2798, 2805, 2809, 2871, 2872, 2873, (-) 2881)”
    rîndul 2.9.3.0.0.0.0. va avea următorul cuprins:
    „2.9.3.0.0.0.0. – Rezultatul anului curent (Se include total profit sau (-) pierdere aferent/ exerciţiului)” .
    2. În anexa nr.1 se efectuează următoarele modificări:
    rîndul 1.1.2.1.1.0.0. va avea următorul cuprins:
    „1.1.2.1.1.0.0. – Depozite transferabile în Banca Naţională a Moldovei (MN)”
    rîndul 1.1.2.1.1.2.0. va avea următorul cuprins:
    „1.1.2.1.1.2.0. – Alte depozite transferabile în Banca Naţională a Moldovei (MN)”
    rîndul 1.1.2.2.1.0.0. va avea următorul cuprins:
    „1.1.2.2.1.0.0. – Depozite transferabile în Banca Naţională a Moldovei (VS)”
    rîndul 1.1.2.2.1.2.0. va avea următorul cuprins:
    „1.1.2.2.1.2.0. – Alte depozite transferabile în Banca Naţională a Moldovei (VS)”
    rîndul 1.1.3.1.1.0.0. va avea următorul cuprins:
    „1.1.3.1.1.0.0. – Alte depozite în Banca Naţională a Moldovei (MN)”
    rîndul 1.1.3.1.1.2.0. va avea următorul cuprins:
    „1.1.3.1.1.2.0. – Alte depozite în Banca Naţională a Moldovei (MN)”
    rîndul 1.1.3.2.1.0.0. va avea următorul cuprins:
    „1.1.3.2.1.0.0. – Alte depozite în Banca Naţională a Moldovei (VS)”
    rîndul 1.1.3.2.1.2.0. va avea următorul cuprins:
    „1.1.3.2.1.2.0. – Alte depozite în Banca Naţională a Moldovei (VS)”
    rîndul 2.2.1.2.4.2.8. va avea următorul cuprins:
    „2.2.1.2.4.2.8 – Dobînda calculată la mijloacele speciale ale Organelor administraţiei publice centrale (VS)”.
    3. Anexa nr.2 se abrogă.
    4. Prima raportare conform prevederilor prezentei hotărîri se va efectua pentru prima săptămînă a lunii ianuarie 2015.

    PREȘEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
    AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI                          Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 261. Chişinău, 4 decembrie 2014.