DPO1402/2014
ID intern unic:  355925
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1402
din  11.12.2014
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Livia PATIC

Publicat : 19.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 372-384     art Nr : 684
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la sporirea eficienţei activităţii acestora şi înalt profesionalism, doamnei Livia PATIC, şef al Oficiului Stare Civilă Rîşcani, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1402-VII. Chişinău, 11 decembrie 2014.