DPO1403/2014
ID intern unic:  355926
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1403
din  15.12.2014
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de lucrători din complexul de gospodărire a gazelor
Publicat : 19.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 372-384     art Nr : 685
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul de gospodărire a gazelor, contribuţie la asigurarea livrărilor fiabile de gaze naturale către consumatori şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”  domnilor:
    Mihail BARAGHIN                  -    inginer-şef al Societăţii cu Răspundere
                                                          Limitată „Ialoveni-gaz”
    Constantin CUIUMJU              -    director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                          „Chişinău-gaz”
Medalia „Meritul Civic”  domnilor:
    Pantelemon
    FRĂSÎNEANU                       -    director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                         „Bălţi-gaz”
    Gheorghe TCACI                     -    inginer-şef adjunct al Societăţii cu Răspundere
                                                          Limitată „Moldovatransgaz”.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1403-VII. Chişinău, 15 decembrie 2014.