HGO1005/2014
ID intern unic:  355944
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1005
din  10.12.2014
privind aprobarea Strategiei naţionale de management
 integrat al frontierei de stat pentru perioada 2015-2017
şi a Planului de implementare a acesteia
Publicat : 19.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 372-384     art Nr : 1088
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Strategia naţională de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2015-2017, conform anexei nr.1;
    Planul de implementare a Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2015-2017, conform anexei nr.2.
    2. Ministerele şi alte autorităţi din sistemul de management integrat al frontierei, în limitele competenţelor ce le revin, vor asigura realizarea prevederilor Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2015-2017 şi a Planului de implementare a acesteia.
    3. Consiliul Naţional privind  Managementul integrat al frontierei de stat va prezenta Guvernului rapoarte semestriale şi lunare privind implementarea Strategiei şi a Planului aprobate, în termen de o lună de la sfîrşitul semestrului/anului de raportare.
    4. Controlul asupra implementării prezentei hotărîri revine Ministerului Afacerilor Interne.

    PRIM-MINISTRU                                                              Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                 Dorin Recean
    Ministrul finanţelor                                                             Anatol Arapu

    Nr. 1005. Chişinău, 10 decembrie 2014.


    anexa nr.1

    anexa nr.2