HGC1016/2014
ID intern unic:  355952
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1016
din  10.12.2014
cu privire la completarea anexei nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010
Publicat : 19.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 372-384     art Nr : 1096
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, 52-53, art.308), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu poziţia 341 cu următorul cuprins:

„341.
872112116204

Crearea unui centru mobil pentru activitatea de prevenire a criminalității

Ambasada Republicii Federale Germania

Ministerul Afacerilor Interne

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică, semnat la Chişinău la
28 februarie 1994 şi ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr.499-XIII din 15 iunie 1995”.


    PRIM-MINISTRU                                                       Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                          Dorin Recean
    Ministrul finanţelor                                                      Anatol Arapu

    Nr. 1016. Chişinău, 10 decembrie 2014.