OMF159/2014
ID intern unic:  355956
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 159
din  26.11.2014
cu privire la aprobarea Documentaţiei de atribuire
pentru realizarea achiziţiilor publice de produse petroliere
Publicat : 19.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 372-384     art Nr : 1847     Data intrarii in vigoare : 19.12.2014
    În scopul standardizării şi stabilirii condiţiilor unice la întocmirea Documentelor de atribuire la achiziţia produselor petroliere,
ORDON:
    1. Se aprobă Documentaţia de atribuire pentru realizarea achiziţiilor publice de produse petroliere (conform anexei).
    2. Autorităţile contractante şi operatorii economici, la iniţierea şi desfăşurarea procedurilor pentru achiziţionarea produselor petroliere au obligaţia să întocmească documentele de atribuire conform Documentaţiei de atribuire aprobate.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                                             Anatol ARAPU

    Nr. 159. Chişinău, 26 noiembrie 2014.

    anexa