OCNASC322/2014
ID intern unic:  356002
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE
ORDIN Nr. 322
din  27.11.2014
cu privire la aprobarea formularului tipizat REV-5
„Declaraţia persoanei asigurate” şi a Instrucţiunii
de completare a acestuia
Publicat : 19.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 372-384     art Nr : 1893
    În legătură cu modificarea termenelor de prezentare a declaraţiilor persoanelor asigurate REV-5,
ORDON:
    1. Se aprobă formularul REV-5 „Declaraţia persoanei asigurate” (forma lunară) conform anexei nr.1 şi Instrucţiunea de completare a formularului tipizat REV-5 „Declaraţia persoanei asigurate” (forma lunară), conform anexei nr.2.
    2. Se abrogă formularul REV-5 „Declaraţia persoanei asigurate” (forma trimestrială) şi Instrucţiunea de completare a formularului tipizat REV-5 „Declaraţia persoanei asigurate” (forma trimestrială), aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr. 288-A din 24.12.2012.
    3. Direcţia generală evidenţa individuală a contribuţiilor va informa specialiştii subdiviziunilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale despre prevederile prezentului ordin şi va asigura publicarea acestuia.
    4. Subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale vor aduce la cunoştinţa plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat prevederile prezentului ordin.
    5. Controlul asupra executării prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina dnei Tatiana Popa, vicepreşedinte CNAS.

    PREȘEDINTELE CASEI NAȚIONALE
    DE ASIGURĂRI SOCIALE                                                          Maria BORTA

    Nr. 322 A. Chişinău, 27 noiembrie 2014.


    anexa nr.1

    anexa nr.2