DPO1413/2014
ID intern unic:  356020
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1413
din  18.12.2014
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de colaboratori ai organelor afacerilor interne
Publicat : 23.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 385     art Nr : 695
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, merite în combaterea criminalităţii şi contribuţie la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa II
    domnului Ion BODRUG      - colonel de poliţie;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III
    domnului
    Nicolae BODRUG               - colonel de poliţie
    domnului
    Vladimir CIOBAN               - colonel de poliţie
    domnului
    Fiodor CÎŞLARI                 - plutonier adjutant de poliţie

    domnului
    Gheorghe MUNTEANU      - plutonier adjutant de poliţie
    domnului Valeriu SÎRBU       - colonel de poliţie;
Medalia „Meritul Militar”
    domnului
    Arcadie CATLABUGA         - locotenent-colonel de poliţie
    domnului Ion GUZUN           - locotenent-colonel de poliţie
    domnului
    Vitalie GUZUN                      - plutonier adjutant de poliţie
    domnului
    Constantin MALIC                 - maior de poliţie
    domnului
    Roman MORARU                 - locotenent-colonel de poliţie
    domnului Oleg OJOG             - locotenent-colonel de poliţie
    domnului Igor SÎRBU             - maior de poliţie
    domnului
    Igor SUSARENCU               - căpitan de poliţie.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1413-VII. Chişinău, 18 decembrie 2014.