DPO1418/2014
ID intern unic:  356037
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1418
din  20.12.2014
privind conferirea de distincţii de stat
unor militari ai Armatei Naţionale
Publicat : 26.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 386-396     art Nr : 700
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, contribuţie la asigurarea unui înalt grad de pregătire a unităţilor şi subunităţilor şi pentru profesionalismul manifestat în cadrul aplicaţiilor şi manevrelor, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei”  clasa II
    domnului Ion COVALI       -    colonel;
Ordinul „Credinţă Patriei”  clasa III
    domnului
    Vladimir BELIBOV            -    locotenent
    domnului
    Valeriu DASCĂL               -    maior;
    Medalia „Meritul Militar”
    domnului
    Vasile CAMINSCHI          -    plutonier adjutant
    domnului
    Artur CHIOSEA                 -    plutonier adjutant
    domnului
    Vladimir MOROI                -    plutonier adjutant
    domnului
    Serghei POPA                     -    sergent major
    domnului
    Eduard PUTINĂ                 -    locotenent-colonel
    domnului
    Serghei SCROB                  -    plutonier major;
Medalia „Nicolae Testemiţanu”
    domnului
    Roman TARGON               -    locotenent-colonel.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1418-VII. Chişinău, 20 decembrie 2014.