DPO1419/2014
ID intern unic:  356038
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1419
din  20.12.2014
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
ai Instituţiei Publice „Fondul Provocările Mileniului Moldova”
Publicat : 26.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 386-396     art Nr : 701
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în realizarea de proiecte investiţionale în Republica Moldova, contribuţie la gestionarea şi implementarea Programului Compact şi activitate managerială prodigioasă, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    doamnei
    Valentina BADRAJAN      -    director executiv;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Igor PERJAN     -    vicedirector executiv;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Elena BODIU                    -    director financiar şi administrativ
    domnului
    Anatol USATÎI                  -    director de proiect.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1419-VII. Chişinău, 20 decembrie 2014.