HGM1003/2014
ID intern unic:  356043
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1003
din  10.12.2014
pentru aprobarea regulamentelor privind cerinţele de
etichetare energetică a unor produse cu impact energetic
Publicat : 26.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 386-396     art Nr : 1100     Data intrarii in vigoare : 26.06.2015
    MODIFICAT
    HG688 din 11.07.18, MO347-357/14.09.18 art.920; în vigoare 14.03.19
    HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213
    HG917 din 27.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1001; în vigoare 05.11.16


    NOTĂ:
    În tot textul anexelor, cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213    În temeiul art. 4 lit. a), art. 7 alin. (1) şi art.13 alin. (1) din Legea nr. 44 din 27 martie 2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.99-102, art. 249), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur, conform anexei nr. 1;
    Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare energetică a aparatelor de climatizare, conform anexei nr.2;
    Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare energetică a cuptoarelor şi hotelelor de bucătărie de uz casnic, conform anexei nr.3;
    Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare energetică a lămpilor electrice şi a corpurilor de iluminat, conform anexei nr.4;
    Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare energetică aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz casnic, conform anexei nr.5.
    Regulamentul cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic, conform anexei nr.6;
    Regulamentul cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile aparatelor frigorifice de uz casnic, conform anexei nr.7;
    Regulamentul cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile aparatelor TV, conform anexei nr.8
    Regulamentul cu privire la etichetarea energetică a aspiratoarelor, conform anexei nr.9;
    Regulamentul cu privire la etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea apei, a rezervoarelor pentru apă caldă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar, conform anexei nr.10;
    Regulamentul cu privire la etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, conform anexei nr.11.
    [Pct.1 modificat prin HG688 din 11.07.18, MO347-357/14.09.18 art.920; în vigoare 14.03.19]
    [Pct.1 modificat prin HG917 din 27.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1001; în vigoare 05.11.16]
    2. Ministerul Economiei va prezenta Guvernului propuneri privind revizuirea prezentei hotărîri în funcţie de progresele tehnologice.
    21. Controlul în scopul supravegherii pieței se efectuează conform prevederilor Legii nr. 7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare și ale Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    [Pct.21 introdus prin HG688 din 11.07.18, MO347-357/14.09.18 art.920; în vigoare 14.03.19]
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare după şase luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                           Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                         Andrian Candu

    Nr 1003. Chişinău, 10 decembrie 2014.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG917 din 27.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1001; în vigoare 05.11.16]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG917 din 27.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1001; în vigoare 05.11.16]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG917 din 27.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1001; în vigoare 05.11.16]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG917 din 27.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1001; în vigoare 05.11.16]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213]
    [Anexa nr.6 introdusă prin HG917 din 27.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1001; în vigoare 05.11.16]

    anexa nr.7
    [Anexa nr.7 modificată prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213]
    [Anexa nr.7 introdusă prin HG917 din 27.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1001; în vigoare 05.11.16]

   
anexa nr.8
    [Anexa nr.8 modificată prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213]
    [Anexa nr.8 introdusă prin HG917 din 27.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1001; în vigoare 05.11.16]

    anexa nr.9
    [Anexa nr.9 introdusă prin
HG688 din 11.07.18, MO347-357/14.09.18 art.920; în vigoare 14.03.19]

   
anexa nr.10
    [Anexa nr.10 introdusă prin HG688 din 11.07.18, MO347-357/14.09.18 art.920; în vigoare 14.03.19]

    anexa nr.11
    [Anexa nr.11 introdusă prin HG688 din 11.07.18, MO347-357/14.09.18 art.920; în vigoare 14.03.19]