OSVC509/2014
ID intern unic:  356062
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 509
din  16.12.2014
cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11
la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009
 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea,
 utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 26.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 386-396     art Nr : 1915
    În conformitate cu prevederile Legii nr.172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Monitorul Oficial nr.231-237 din 08.08.2014), care se pun în aplicare de la 01.01.2015, cu Hotărîrea Guvernului nr.782 din 25.09.2014 şi în legătură cu expirarea termenului de acţiune a unor facilităţi fiscale şi vamale, precum şi întru reglementarea modului de evidenţă informatică,
O R D O N :
    1.    Anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42” se modifică după cum urmează:
    1.1. a abroga codul scutirii 018:
Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor

PV, TV, Acciz, TVA

018 Legea nr.94 din 21.05.2010Scutiri aplicate de către Departamentul instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei a cinci autovehicule cu destinaţie specială (autospeciale pentru transportul deţinuţilor), acordate cu titlu gratuit în proprietate de către Guvernul Republicii Federale Germania, fără drept de înstrăinare


    1.2. a abroga codul scutirii 022:
Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor

PV, TV, Acciz, TVA

022 Legea nr.23 din 17.02.2011

Scutiri aplicate la importul de către Ministerul Apărării a 40 de autovehicule cu destinaţie specială (conform listei), acordate cu titlu gratuit (donaţie) de către Guvernul Statelor Unite ale Americii


    1.3. de la 01.01.2015 se abrogă codul scutirii 039:
Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor

PV, TV, Acciz, TVA

039

LTV, pct.14 al Notei la anexa nr.2; art.28 lit.t1);
Legea nr.1054-XIV din 16.06.2000, art.4 alin.(81);
Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997, art.4 alin.(135)Scutiri aplicate la importul:

- mărfurilor, utilajelor, echipamentelor, mobilierului, destinate reparaţiei clădirii Parlamentului de pe bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.105, mun.Chişinău, pentru anii 2013-2014;

- mărfurilor, destinate clădirii Parlamentului, şi anume:
a) aparate de înregistrare a sunetului; aparate de reproducere a sunetului; aparate de înregistrare şi reproducere a sunetului;
b) aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice cu bandă magnetic;
c) alte aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice;

d) aparate de recepţie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie sau radiodifuziune, chiar combinate în acelaşi corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas


    1.4. a abroga codul scutirii 046:
Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor

PV, TV, Acciz, TVA

046

Legea privind importul unor obiecte de cult religios nr.296 din 12.12.2013

Scutiri aplicate la importul de către comunitatea religioasă Parohia Ortodoxă “Schimbarea la faţă a Domnului” din mun.Comrat, UTA Găgăuzia, a unor obiecte de cult religios procurate de la societatea cu răspundere limitată “Худoжественнo-прoизвoдственнoе предприятие «Coфринo» Pyccкoй Пpaвocлавнoй Церкви” (contractul nr.121/498 din 25 octombrie 2013) şi donate de către întreprinderea unitară de stat a oraşului Moscova “Мoскoвский центр междунарoднoгo coтpyдничества”, Federaţia Rusă (contractul de donaţie nr.117/700/13 din 11 octombrie 2013)


    1.5. a abroga codul scutirii 049:
Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor

PV, TV, Acciz, TVA

049

Legea privind importul unor bunuri nr.37 din 21.03.2014Scutiri aplicate la importul de către Primăria s.Zîrneşti, r-l Cahul a 25 de paturi din lemn pentru copii, clasificate la subpoziţia tarifară 940350000, şi a 25 de saltele, clasificate la poziţia tarifară 9404, acordate de către Organizaţia de caritate CMIAID din Marea Britanie, destinate grădiniţei de copii din localitate, fără drept de înstrăinare


    1.6. a abroga codul scutirii 116:
Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor

PV, TV, TVA

116 Legea nr.191 din 15.07.2010

Scutiri aplicate la importul mărfurilor, destinate lichidării consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010


    1.7 a abroga codul scutirii 136:
Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor

PV, TV, TVA

136

Legea privind importul unor bunuri nr.79 din 12.04.2013

Scutiri aplicate la importul de către asociaţia obştească Societatea Persoanelor cu Dizabilităţi “TAUR” a unor bunuri, conform anexei, acordate cu titlu de ajutor umanitar de către Ambasada Republicii Cehe în Moldova şi livrate de către Compania “Ortoservis” SRO, Republica Cehă, fără drept de înstrăinare


    1.8. a abroga codul scutirii 137:
Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor

PV, TV, TVA

137

Legea privind importul unor bunuri nr.111 din 16.05.2013

Scutiri aplicate la importul de către Comitetul Naţional Olimpic a 15000 de tricouri, clasificate la poziţia tarifară 6109, fără drept de comercializare


    1.9. colonița 2 a codului scutirii 139 va avea următoarea redacție:
Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor

PV, TV, TVA

139

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.158 din 18.07.2014, art.V şi art.VI; LTV, art.28 lit.n4)şi p.16 la Nota la anexa nr.2; Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997, art.4 alin.(136); HG nr.782 din 25.09.2014

Scutiri aplicate la importul mărfurilor destinate proiectului “Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”, implementat de către Primăria municipiului Chişinău, finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii, ale BERD şi din Fondul Special pentru Energie Verde al BERD. Modul de aplicare se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.


    1.10. colonița 2 a codului scutirii 140 va avea următoarea redacție:
Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor

PV, TV, TVA

140

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.158 din 18.07.2014, art.V şi art.VI; LTV, art.28 lit.n5) şi p.17 la Nota la anexa nr.2; Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997, art.4 alin.(136); HG nr.782 din 25.09.2014

Scutiri aplicate la importul mărfurilor destinate Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău, implementat de către S.A.”Apă-Canal Chişinău”, finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii, ale BERD şi din Fondul de Investiţii pentru Vecinătate al Uniunii Europene. Modul de aplicare se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
    1.11. de la 01.01.2015 colonița 2 a codului scutirii 308 va avea următoarea redacție:
Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor
TV
308

Legea nr.172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor, NCM pct.7 al regulilor generale de aplicare a taxei vamale

    Scutiri aplicate la importul autovehiculelor specificate la poziţiile tarifare 8702 şi 8704, cu termenul de exploatare de pînă la 7 ani


    1.12. de la 01.01.2015 se abrogă codul scutirii 309:
Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor
TV
309 LTV, Anexa nr.1

Cota 0% a TV la importul de capace "twist-off" din metale comune (de la poz. tarif. - 830990)
    1.13. de la 01.01.2015 se abrogă codul scutirii 310:
Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor
TV
310

LTV, Anexa nr.1

Cota 0% a TV la importul de butelii de sticlă cu capacitatea de peste 0,33 litri dar de maximum 0,375 litri (de la poziţia tarifară 701090530)
    1.14. de la 01.01.2015 se abrogă codul scutirii 337:
Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor
TV
337

LTV, Anexa nr.1


Cota 0% a TV la importul de capsule din aluminiu cu diam. > 21 mm (de la poz. tarif. - 830990100)


    1.15. de la 01.01.2015 colonița 2 a codului scutirii 338 va avea următoarea redacție:
Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor
TV
338

Legea nr.172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor pct.9 al regulilor generale de aplicare a taxei vamale

Scutiri aplicate la importul mostrelor de seminţe şi material săditor, destinate testărilor oficiale efectuate de Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante
    1.16. de la 01.01.2015 codul scutirii 352 va avea următoarea redacție:
Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor
TV
352

Legea nr.172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor, NCM Cap.84 pct.3 al Notei

Cota 0 % a TV la importul motoarelor de la subpoziţiile tarifare 840790 şi 840890 destinate motocultoarelor de la poziţia tarifară 8432


    1.17. codul scutirii 706 în vigoare pînă la 12.11.2015 inclusiv:
Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor
TV, TVA
706

LTV, art.28, lit.t);
Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997, art.4 alin.(15)

Scutiri aplicate produselor petroliere destinate realizării prin unităţile de comercializare a produselor petroliere, stabilite în cadrul şi în condiţiile Acordului de investiţii "Cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"" pe o perioadă de 8 ani, începînd cu data primei transbordări de produse petroliere prin terminalul petrolier situat în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" (în vigoare pînă la 12.11.2015 inclusiv)

   
    1.18. a abroga codul scutirii 707:
Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor

TV, TVA

707 Legea nr.77-XVI din 06.04.2006

Scutiri aplicate mărfurilor importate de "Mold Itera Energy" – S.R.L. în scopul efectuării investiţiilor capitale în construcţia centralei electrice în apropierea satului Burlăceni, raionul Cahul conform nomenclatorului aprobat de Guvern


    1.19. a abroga codul scutirii 752:
Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor

TVA şi TV redusă în limita contingentelor tarifare

752

CF, art.103 alin.(1) pct.10); LTV, Anexa nr.1
HG nr.114 din 22.02.2012

Pentru importul de zahăr şi produse zaharoase de la poziţiile tarifare 1701 şi 1702 în limita contingentelor, acordate ţărilor-membre UE şi ţărilor cu care RM nu are acorduri de comerţ liber, în calitate de materie primă medicamentoasă utilizată la prepararea şi producerea medicamentelor
    2. Direcția dezvoltarea informațională și Î.S.”Vamservinform” vor opera completările şi modificările corespunzătoare în SIIV “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţă brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului Ordin.
    4. Executarea prezentului Ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                        Tudor BALIŢCHI

    Nr. 509-O. Chişinău, 16 decembrie 2014.