OMAIA266/2014
ID intern unic:  356129
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 266
din  18.12.2014
cu privire la aprobarea Standardului Ocupaţional
pentru profesia „Brutar”
Publicat : 31.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 397-399     art Nr : 1979
    În temeiul pct. 20 al Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 863 din 08.10.2014,
ORDON:
    1. Se aprobă standardul ocupaţional pentru profesia „Brutar”, conform anexei.
    2. Direcţia ştiinţă, formare profesională şi extensiune rurală:
    a) va asigura publicarea Standardului Ocupaţional în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    b) va plasa Standardul Ocupaţional aprobat pe pagina web a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    3. Controlul asupra prezentului ordin îl exercită dl Gheorghe Gaberi, viceministru.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE                                                Vasile BUMACOV

    Nr. 266. Chişinău, 18 decembrie 2014.


    STANDART OCUPAȚIONAL