OSVC510/2014
ID intern unic:  356136
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 510
din  18.12.2014
referitor la modificarea ordinelor cu privire
la clasificarea unor categorii de mărfuri
Publicat : 31.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 397-399     art Nr : 1986     Data intrarii in vigoare : 01.01.2015
    În temeiul prevederilor art.12 din  Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, şi întru asigurarea aplicării prevederilor Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobată prin Legea nr. 172 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.231-237/529),
ORDON:
    1. A modifica ordinele cu privire la clasificarea unor categorii de mărfuri,  conform anexei.
    2. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2015.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                                      Tudor BALIŢCHI

    Nr. 510-O. Chişinău, 18 decembrie 2014.


    1. Pe întrg parcursul textului ordinelor indicate mai jos, sintagma „Nomenclatorul mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1525 din 29.12.2007”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Nomenclatura combinată a mărfurilor, aprobată prin Legea nr. 172 din 25 iulie 2014” la forma gramaticală corespunzătoare.

    anexa

    2. Anexa la Ordinul nr. 76-O din 15.03.2011 referitor la clasificarea seminţelor de pepeni verzi şi pepeni galbeni (Monitorul Oficial, 2011, nr.43-45/242) , ultimul alineat se modifică după cum urmează:
    „Reieşind din cele menţionate mai sus, seminţele de pepene galben din specia Cucumis melo se clasifică la poziţia tarifară 1207 (subpoziţia 1207 70 000 ”Seminţe de pepene galben”, iar seminţele de pepene verde din specia Citrullus vulgarus Schrad se clasifică la poziţia tarifară 1209 (subpoziţia 1209 99 „Altele”)”.
    3. Anexa la Ordinul nr. 96-O din 03.03.2014 cu privire la clasificarea produselor cu destinaţie ortopedică (Monitorul Oficial, 2014,  nr.60-65/335), ultimul alineat, liniuţa 6, sintagma ”(subpoziţia  6406 99 500)”, se substituie cu sintagma „(subpoziţia 6406 90 500)”.
    4. Anexa la Ordinul nr. 125-O din 17.03.2014 Cu privire la clasificarea arahidelor (Monitorul Oficial, 2014, nr. 78-79/407), ultimul alineat:
    -    sintagma  „arahide în păstăi, crude – 1202 10” se substituie cu sintagma „arahide în păstăi, crude – 1202 41 000”;
    -     sintagma „arahide curăţate de păstăi, în peliculă roşiatică, crude – 1202 20 000” se substituie cu sintagma „arahide curăţate de păstăi, în peliculă roşiatică, crude – 1202 42 000”;
    -    sintagma „arahide albite (curăţate de peliculă roşiatică), crude – 1202 20 000”  se substituie cu sintagma „arahide albite (curăţate de peliculă roşiatică), crude – 1202 42 000”.